Disputas på BUP Vest

Psykologspesialist Thomas Skjøthaug har disputert. Han har forsket på farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.

Publisert 09.10.2019
Sist oppdatert 28.07.2023
Skjøthaug står på rekke sammen med fire andre veiledere, ledere fra disputasen

Thomas Skjøthaug står for den første disputasen ved BUP Vest, siden avdelingen ble en del av Diakonhjemmet Sykehus i 2006. Tema for avhandlingen er: Becoming fathers: adverse childhood experiences, partner attachment and mental health before childbirth as related to later perception of their own children.Tittel på prøveforelesningen var: The challenge of assessing Adverse Childhood Events and interpreting their effects on adult mental health.

Oppveksterfaringer påvirker fedres opplevelser av egne barn
Thomas Skjøthaug har tatt doktorgrad på vordende fedres psykiske helse, og hvordan opplevd stress etter fødsel kan spores tilbake til farens egen oppvekst.
Kunngjøringen, pressemelding

- Hans avhandling viser at vordende fedres depresjons- og angstsymptomer økte i svangerskapet hvis de selv hadde rapportert om vanskelige opplevelser fra sin egen oppvekst. I tillegg viste studien at fedrene kunne bli mer stressede og gi barna mer negative adferdsbeskrivelser etter fødsel hvis de også rapporterte at de var engstelige, hadde dårlige tiknytningsopplevelser eller rapporterte om vanskelige barndomsopplevelser. Dette var særlig uttalt hvis parforholdet etter fødsel også var krevende, samtidig som et godt parforhold synes å virke beskyttende mot å beskrive barnet negativt, spesielt hvis far har dårlige erfaringer fra egen oppvekst (Kunngjøringen).

Cirka 1000 fedre og mødre som deltok i Liten i Norge-studien har vært med i denne undersøkelsen, de ble fulgt opp fra svangerskapet til barna var ett år gamle.

Skjøthaug har arbeidet på BUP Vest og Diakonhjemmet siden 2009. 

Den femte
Dette er den femte disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i 2019. Sykehuset er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som de siste årene har høyest forskningsaktivitet. Tall fra forskningsdatabasen Cristin viser også for 2018 at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet.

På bildet:
Thomas Skjøthaug (til ve) sammen med leder av disputasen, prof Bjørn Rishovd Rund (nr 2 fra hø) samt medlemmene i bedømmelseskomitéen, prof Paul Ramchandani (nr 2 fra ve), forskningsveileder Pamela Massoudi og førsteamanuensis Evalill Karevold (til hø).