Digitale sårtjenester og 3D@DIA tildelt innovasjonsstøtte

Klaveness innovasjonsstøtte 2023 ble tildelt prosjekter for digitale sårtjenester og felles 3D-lab for Diakonhjemmet.

Publisert 13.02.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Tre fornøyde mottakere av Klaveness-støtte i 2023: Vibeke Dalberg og Jon Ivar Bæck i Avdeling for IKT og e-helse og fagsykepleier Marte Folkestad (i midten) i sårpoliklinikken i Kirurgisk poliklinikk.

Klaveness Stiftelsen deler årlig ut 200.000 kroner til innovasjonsprosjekter ved sykehuset. Formålet er å støtte utvikling og testing av ny teknologi eller arbeidsmetoder til beste for pasienter og ansatte. Midlene lyses ut med frist hver høst, og fondsstyret vurderer søknadene. Denne gangen ble tildelingen delt mellom to prosjekter.

Digitale sårtjenester

Pasienter med sår kan ofte trenge langvarig oppfølging fra sykehus og kommune. Mange av pasientene har nedsatt funksjonsevne, har mange sykdommer og følges ofte opp i hjemmet, på helsehus eller institusjoner.

Sår som bruker lang tid på å gro trenger vurdering og oppfølging i spesialisthelsetjenesten, men reiser til og fra sykehus er krevende og kan være uheldig for sårtilheling. Målet er derfor i størst mulig grad å kunne hjelpe pasientene der de er.

Med videokonsultasjoner kan helsepersonell lokalt bli veiledet av spesialister i sykehus. På denne måten får helsepersonell der pasienten er økt kompetanse og erfaring knyttet til avansert sårbehandling og forebygging.

Målet er derfor i størst mulig grad å kunne hjelpe pasientene der de er.

– Vi ønsker å forbedre tilbudet til pasienter med sår ved å tilby videokonsultasjoner. Først vil vi prioritere eldre pasienter med trykksår. Etter at pasienten har vært til vurdering på sårpoliklinikken planlegges videokonsultasjon i samarbeid med hjemmesykepleien eller helsehus, forteller prosjektleder Marte Folkestad i sårpoliklinikken i Kirurgisk poliklinikk.

Ved å tilby pasientene digital sårtjeneste vil pasienten slippe belastningen ambulansetransport eller rullestoltaxi medfører, og pasienten vil motta hjelp der han eller hun er.

– Sykepleier på sårpoliklinikken får mer kunnskap om pasientens hjemmesituasjon, og man kan raskere gjøre justeringer og forebygge komplikasjoner, fortsetter Folkestad.

3D@DIA

Sykehuset har allerede flere års erfaring med bruk av 3D-printing, for eksempel ved å printe 3D-modeller av knokler for å forberede avanserte ortopediske inngrep. Med hjelp av en 3D-modell kan for eksempel ortopeder avgjøre om de kan bruke ulike proteser. Bruksområdene til en 3D-printer er likevel stor, og det har vært en ambisjon å etablere et felles 3D-verksted med alle virksomhetene ved Diakonhjemmet.

Stiftelsen vil stille lokaler til disposisjon, og planen er å bruke innovasjonsmidlene til nytt utstyr. Studenter ved VID kan for eksempel benytte fasilitetene til prosjekter i anatomiundervisning eller andre prosjekter. Ved å samle utstyr og kompetanse fra flere deler av organisasjonen er målet økt bruk og videre innovasjon sammen og på tvers.

Klaveness opptatt av forebygging og trivsel

Tom Erik Klaveness har årlige oppfølgingsmøter der innovasjonsprosjektene presenteres. I år ble møtet avholdt på Vinderen, og direktør Jan Frich deltok for første gang. Direktøren fikk høre hvordan innovasjonsstøtten over mange år har stimulert nytenkende prosjekter på Diakonhjemmet.

Samarbeidet med Klaveness Stiftelsen har også resultert i flere befolkningsmøter med temaer som for eksempel kosthold. Tom Erik Klaveness formidlet at han er særlig opptatt av helseforebygging og trivsel blant pasienter og ansatte.