Ny forskning

Depresjon kan gi mer smertefull håndartrose

Ny forskning viser sammenheng mellom tilstedeværelsen av flere sykdommer hos pasienten og økt smerteopplevelse ved håndartrose. Pasienter med depresjon og ryggsmerter er spesielt utsatt for sterkere smerter.

Publisert 16.05.2023
Sist oppdatert 25.03.2024
Bilde av person med håndartrose
Det er viktig å ta hensyn til om pasienten har flere diagnoser når man vurderer smerteopplevelsen og behandlingen av personer med håndartrose
– Har du håndartrose samtidig med flere andre diagnoser (komorbiditetsbyrde), eller med depresjon, kan smertene oppleves sterkere enn hvis du ikke har andre sykdommer samtidig. Denne sammenhengen er fortsatt tilstede dersom vi ser på smerte rapportert 3,5 år senere, forteller Ida K. Haugen, forsker ved REMEDY-sentereret ved Diakonhjemmet sykehus og leder av Nor-Hand studien.  
En betydelig andel personer med håndartrose har høyere komorbiditetsbyrde eller tilleggsdiagnoser som kan assosieres med smerte, muligens gjennom økt smertefølsomhet. 
 
Håndartrose_komorbiditet_Elisabeth Mulrooney_Ida K Haugen_.jpg

Forskerne Ida K. Haugen og Elisabeth Mulrooney

– Nor-Hand-studien er den første som undersøker de longitudinelle sammenhengene mellom komorbiditetsbyrde og enkeltkomorbiditeter med smerteintensitet og smertefølsomhet i en stor populasjon med håndartrose, sier førsteforfatter på studien og ph.d.-kandidat Elisabeth Mulrooney. 
 
Alle de 300 deltakerne i den innledende undersøkelsen i Nor-Hand-studien ble inkludert i tverrsnittsanalysene. Etter en gjennomsnittlig oppfølgingstid på 3,5 år viste det seg at personer med mange tilleggssymptomer, spesielt ryggsmerter og depresjon, rapporterte sterkere smerter i hendene og i kroppen generelt, også 3,5 år senere.
 
– Disse resultatene understreker at det er viktig å ta hensyn til komorbiditeter når man vurderer smerteopplevelsen og behandler personer med håndartrose, sier Haugen.

Håndartroses​​merter
Hva som fører til smerte ved håndartrose er fortsatt dårlig forstått, til tross for at smerte er et vanlig symptom og også hovedårsaken til at disse pasientene oppsøker helsetjenester. Personer med håndartrose er ikke en ensartet gruppe, og forskning viser at det er en rekke faktorer som kan føre til økt smerteintensitet, i tillegg til selve artrosesykdommen.

Ikke sams​​var mellom leddskader og smerte

Tradisjonelt er smerte ved håndartrose betraktet som et resultat av leddskader. Hos personer med håndartrose sees det ofte dårlig samsvar mellom graden av håndartrose og intensiteten av smerter i hånden. Dette antyder at det er mekanismer utenfor leddet som bidrar til smerteopplevelsen hos den enkelte.  

Mangler forskning på håndartrosesmerter

Få tidligere studier har forsket på smerteopplevelsen hos personer med håndartrose sammenlignet med personer med artrose i vektbærende ledd, som for eksempel i kne eller hofte. 
 
– Denne studien understøtter at smerteopplevelsen ved artrose kan skyldes ulike forhold, sier Mulrooney. 
 
Hun forteller at de longitudinelle sammenhengene mellom tilleggssykdommer og smerte ved håndartrose ikke tidligere er avdekket. – Det er imidlertid viktig å poengtere at smerte også kan være en risikofaktor for å utvikle tilleggssykdommer, som depresjon. Det er ikke alltid lett å vite hva som er «høna eller egget», understreker hun. 
 
En systematisk gjennomgang av forskning på feltet viste sammenheng mellom depresjon og smerte ved håndartrose. I tidligere tverrsnittstudier har resultatene vært motstridende når det gjelder diabetes og håndsmerte. 
 
Studier over tid av personer med kne- og hofteartrose har vist at de med flere tilleggsdiagnoser har større sannsynlighet for å oppleve forverring av smerter. Med utgangspunkt i dette har European Alliance of Associations for Rheumatology, (EULAR), understreket viktigheten av å ta hensyn til tilleggsdiagnoser i behandlingen av artrose for å tilpasse behandlingen til den enkelte.