Den tredje disputasen på Revmatologisk avdeling

Lena Bugge Nordberg har forsvart sin doktorgradsavhandling innen revmatologi. Dette er den niende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

Publisert 25.11.2019
Sist oppdatert 26.10.2022
Lena mellom sine to veiledere, foran en vegg
Lena Bugge Nordberg omgitt av veilederne Siri Lillegraven og Espen Haavardsholm.

​Tema for Bugge Nordbergs avhandling er Early rheumatoid arthritis - Clinical aspects of new classification criteria and modern treatment strategies. Hun har studert nytten av ultralyd ved kortisoninjeksjoner i ledd hos pasienter med revmatoid artritt. I tillegg har hun studert konsekvenser av nye klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt. Dataene hennes er fra ARCTIC-studien, der 230 pasienter med leddgikt ble fulgt i to år.

Ultralyd ved kortisoninjeksjoner


Legen vurderer injeksjonsbehandling dersom et ledd er hovent ved klinisk undersøkelse. I tillegg kan ultralyd brukes for å vurdere hvorvidt det er aktiv betennelse i et ledd. Nordberg fant at de leddene der ultralyd viser betennelse, har best effekt av injeksjon. Hun fant ingen effekt av å injisere hovne ledd der ultralyd ikke viste betennelse. Resultatene tyder på at ultralyd er et godt verktøy til å velge ut hvilke ledd som bør injiseres med kortison. 

Kunngjøringen

Bugge Nordbergs  hovedveileder har vært Espen A. Haavardsholm, mens Siri Lillegraven,  Elisabeth Lie, Tore Kvien, alle på Revmatologisk avdeling, har vært biveiledere.

Lena Bugge Nordberg begynte i forskerstilling på Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus i 2013, og har nå en LIS stilling ved samme avdeling.

Den niende disputasen


 Dette er den niende disputasen ved sykehuset i år. Tallene fra forskningsdatabasen Cristin viser at vi er det sykehuset i landet som, utenom universitetssykehusene, forsker aller mest. Fjorårets tall viser også at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet Sykehus.