Den nye direktøren er på plass

Jan Frich (52) har erfaring som leder fra universitetet, helseregionen og fra Folkehelseinstituttet. Nå ser han fram til nye oppgaver som leder ved Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 01.08.2023
Sist oppdatert 14.08.2023
En person som står foran en bygning
Jan Frich mener han har fått drømmejobben: - Sykehuset har et godt verdigrunnlag og er kjent for å ha flinke og engasjerte fagfolk.

1. august var han på plass på sykehuset.

Jan Frich er spesialist i nevrologi og har lang klinisk erfaring fra Oslo universitetssykehus med å utrede og behandle pasienter med sjeldne nevrologiske sykdommer. Han har også vært opptatt av forskning og ledelse, og har undervist i helseledelse ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo i over 10 år. For fem år siden ble han fagdirektør og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Der har han fulgt opp at helseforetak og private ideelle sykehus som Diakonhjemmet har levert på oppdraget. 

Drømmejobben dukket op​p

Etter fem år, hvor også håndteringen av en krevende pandemi var et av hans ansvarsområder, var han klar for nye oppgaver og søkte seg til FHI som områdedirektør for helsetjenester. Kort etter at han startet i FHI kom utlysningen om direktørstillingen på Diakonhjemmet sykehus.

- Drømmejobben dukket brått opp, raskere enn jeg hadde tenkt meg.

- Hvorfor er det en drøm å lede Diakonhjemmet sykehus?

 - Jeg kjenner sykehuset fra tidligere, men også gjennom mange år i Helse Sør-Øst. Diakonhjemmet har et svært godt omdømme og har høy kvalitet på tjenestene. Sykehuset preges av et faglig og menneskelig engasjement, og nyskaping og forskning i verdensklasse. Dette må vi ta vare på og foredle videre. Sykehuset er også kjent for gode relasjoner til sine bydeler og alle samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten og med omkringliggende sykehus, svarer Frich, og fortsetter:

- Alle vi som arbeider i helsetjenesten bidrar i et større felles prosjekt. Diakonhjemmet sykehus skal være et sted det er godt å komme til som pasient og pårørende, et sted hvor du blir møtt og sett som det hele mennesket du er. Arbeidsdagen kan være travel – vakten kan være slitsom – men det er et privilegium at vi kan gjøre en forskjell for andre mennesker som kanskje står i sitt livs aller største krise. Det vi gjør har en dypere mening. Jeg er stolt over å få være med på dette laget, sier Frich.

Han legger til at han ser fram til å bli en del av ideell sektor og til det tette samarbeidet i Diakonhjemmet hvor både Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høyskole, Fagskolen Diakonova og Diakonhjemmets stiftelse inngår i tillegg til sykehuset.
-  En slik bredde er spennende og gir vårt miljø kraft og styrke til å påvirke og utfordre fremtidige helse- og omsorgstjenester og også utdanningen og rekrutteringen til disse tjenestene, sier Frich.

Ledelse er å gjø​re

- Hvilken ledelsesfilosofi har du med deg?

- Ledelse er først og fremst noe vi gjør i samspill med andre, tenker jeg. - Ledelse utspiller seg i en organisasjon som preges av sin historie og sine verdier. De diakonale verdiene er gode utgangspunkt for ledelse, i tillegg til de fire kjerneverdiene som ligger til grunn for sykehusets oppdrag – respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. Som leder vil jeg være opptatt av at vi leverer på oppdraget, har en sunn og bærekraftig økonomi, og at vi dyrker engasjementet og fagligheten. Jeg ønsker å legge til rette for at vi utvikler de gode løsningene sammen. I en verden preget av endring, må vi utvikle og endre oss slik at vi også i fremtiden ivaretar oppdraget på en god måte.   

Kort om Fri​ch:
Jan Frich (52)
Kommer fra jobben som områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet. Har tidligere vært fagdirektør og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Utdannet lege, spesialist i nevrologi. Har arbeidet klinisk i over 20 år, og særlig med sjeldne nevrologiske sykdommer.
Doktorgrad i medisin og mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo. Har også mastergrad i medisinsk antropologi fra Brunel University i London. Har undervist i helseledelse ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo i over 10 år, og har vært gjesteprofessor ved Yale University og Harkness fellow i USA. Han beholder en bistilling på UiO (lønnet av universitetet).