De første lærlingene i portør- og logistikkfag er på plass

De tre første lærlingene i Avdeling for fasilitetsstyring skal ha læretid ved sykehuset i to år. Det var 36 søkere til de tre stillingene, så interessen var stor.

Publisert 28.10.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Åtte portører, ledere og lærlinger i hvitt ståri atriet utenfor sykehuset og bærer en portør, som ligger på langs i armene deres
Lærlingene Kayan, Hedda og Ida med sine nye kolleger. Bak fra venstre: Thenry Arina, Isaac Ibarra, Hedda og Ida. Foran fra venstre: Kayan, Krolak, Madelene Rydin, Lena Løkken Krogsveen og Sebastian Gustafsson. Liggende Wim Piatkow
Portørfaget ble nasjonalt godkjent med fagbrev i 2015, mens lager- og logistikkfaget ble godkjent i 2019. Syv portører på sykehuset har allerede tatt fagbrevet, mens to praksiselever skal ta fagprøven i november etter ett år i praksis ved Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet er nå godkjent som lærebedrift av utdanningsetaten innen portør- og logistikkfag, institusjonskokkefag og helsearbeiderfag. De har også en tidligere godkjenning som lærebedrift innen kontor- og administrasjonsfag, IKT-fag og dataelektronikkfaget.

I tillegg til de tre nyankomne lærlingene er det i dag to andre lærlinger ved sykehuset, en innen kokkefag på kjøkkenet og en helsefagarbeiderlærling på Medisinsk sengepost A.

Fast ansatte med lønn


Lærlingene er ansatt på sykehuset i 100 % stillinger, med alle rettigheter og plikter som ansatte har. Lønnen deres stiger for hvert halvår, i takt med stigende forventninger til dem.

Lærlingene skal inkluderes i arbeidsmiljøet og etter hvert utføre alle oppgavene de andre ansatte gjør. Ansvaret for opplæring og veiledning er fordelt mellom to faglige ledere, en instruktør og ansvarlig leder i enhetene for portør- og lager-/logistikk. Lærlingene følger en intern læreplan som er godkjent av Osloskolen innenfor faget lærlingen har valgt, og har kompetansemål som skal nås semester for semester.

De to årene med læretid avsluttes med en fagprøve som går over to dager, i form av en skriftlig prøve og en praktisk prøve med to sensorer tilstede for å observere og godkjenne lærlingens utførelse.

Fornøyde lærlinger


De tre nyankomne ser de har mye å lære på sykehuset. - Portører og lageransatte har en mer allsidig funksjon og flere oppgaver enn vi trodde i utgangspunktet, er de samstemte om. De synes også de er blitt godt tatt imot av kollegene i avdelingen.​

Neste år skal de ansette ytterligere tre lærlinger, da blir de seks i denne avdelingen. Dette er i tråd med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan om å øke antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag.

- Ved å ta imot lærlinger bidrar vi til utdanning av faggrupper som både Diakonhjemmet og samfunnet trenger, sier enhetsleder Lena Løkken Krogsveen i Enhet for renhold, tekstil og inventar. Hun legger ikke skjul på at hun håper noen av disse tre vil fortsette på Diakonhjemmet etter endt læretid.