IKT og e-helse

Datanettverket oppgraderes

Sykehusets datanettverk oppgraderes i 2024, som en del av planlagt vedlikehold. Et oppgradert nettverk vil først og fremst sikre driftsstabilitet, men vil også innebære fordeler for brukerne, som bedre dekning og stabilitet på trådløst nett.

Publisert 12.04.2024
Sist oppdatert 25.04.2024
En person som står på en bjelke
Det første aksesspunktet er byttet. Nå gjenstår 549. F.v.: Fagsjef Stein Rennemo i IKT og e-helse, nettverkskonsulent Stig Andreassen i TietoEvry, prosjektleder Morten Hermstad i TietoEvry og konsulent Odd Sandbu fra LikeIT.

Alle tekniske komponenter har begrenset levetid. På et gitt tidspunkt gir ikke leverandørene lenger support eller sikkerhetsoppdateringer, og dette medfører at utstyret må skiftes ut.

Komponentene som skal byttes ut i 2024 er basestasjoner og svitsjer. På Vinderen og Huseby er det kun trådløse aksesspunkt som skal byttes. Svitsjene der er av nyere modell og byttes derfor ikke nå. Oppgraderingen er et samarbeid med TietoEvry, der sykehusets avdeling for IKT og e-helse står for klargjøring og testing av de nye komponentene, mens TietoEvry utfører selve byttene.

  • Det skal byttes til sammen 550 trådløse aksesspunkt for Steinerud, Vinderen og Huseby
  • 70 svitsjer av eldre modell byttes på Steinerud
  • Svitsjene som skal byttes står i til sammen 52 fordelingsrom rundt om på Steinerud

Pilot på ny løsning

Pilot på ny løsning startet 10. april og avdeling for IKT- og e-helse og kontorene innerst i D-fløy i 3. etasje er først ut. Pilotperioden vil benyttes til testing av de tekniske løsningene før videre utrulling.

Forutsatt godkjent pilot, vil utrullingen til resten av sykehuset kunne starte i uke 18. Planlagt sluttdato for prosjektet er uke 48. Detaljert plan for utrulling vil legges i samarbeid med brukersiden som vil involveres i god tid før oppstart.

– Selve etableringen vil i liten grad påvirke normal drift, men noe ustabilitet må påregnes når den enkelte avdeling/fløy legges om, sier avdelingsleder Kristin Kopland, IKT og e-helse.

Fordeler

  • Nytt redundant nettverk. Oppdatert maskinvare for hele sykehuset bidrar til å sikre driftsstabilitet.
  • Bedre innsikt i driftsstatus og utvidet funksjonalitet for håndtering av sikkerhet og stabilitet.
  • Ny trådløs infrastruktur gir bedre dekning for trådløst utstyr, som telefoner og laptoper. Det gir også muligheter for ny funksjonalitet.
  • Forenklet drift og vedlikehold.

 

Fakta

  • En svitsj er en fysisk nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike «noder»i et nettverk, som for eksempel datamaskinserver og skrivere.
  • Et aksesspunkt er en teknisk komponent som gjør det mulig for WI-FI-utstyr å koble seg på et datanett.
  • Hardware, eller maskinvare, er de fysiske delene mens software, eller programvare, er dataprogrammer som instruerer maskinen til hva den skal gjøre.