BUP Vest skal flytte til Hovseter

I forbindelse med endret oppgavedeling innen psykisk helsevern i Oslo, trenger BUP Vest større lokaler. Nå er kontrakt inngått for leie av lokaler på Hovseter, i Sørkedalsveien 150.

Publisert 24.10.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Fasade av Sørkedalsveien 150
Hit til Sørkedalsveien 150A skal BUP Vest flytte til neste år når de overtar pasientene i Bydel Vestre Aker. Bygget skal gjennomgå store endringer og få nytt inngangsparti. Foto: Høegh Eiendom
​Lokalene på Hovseter skal bygges om og pusses opp. De ventes klare til innflytting i januar 2024. Lokale tillitsvalgte, verneombud og ansatte i BUP Vest er nå aktivt involvert i å finne gode løsninger for tilpasning og bruk av lokalene.

Plass t​​​il flere pasienter og ansatte

Lokalene gjør det mulig å få plass til flere pasienter og ansatte, ettersom Diakonhjemmet nå overtar ansvaret både for behandlingstilbudet til barn og unge i Vestre Aker bydel, samt for intermediærbehandling for pasientene fra sykehuset som i dag behandles på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

På Hovseter blir BUP Vest samboere med Bydel Vestre Aker, en storbarnehage for bydelene Vestre Aker og Ullern, og Ris ungdomsskole som har sine midlertidige lokaler her. Andre leietakere i bygget er Helseetaten og Huseby Medisinske senter.

Formes ut​​ fra faglige hensyn og pasientenes behov

Konstituert klinikkleder Trude Fixdal er glad for at en viktig milepæl er nådd og ser fram til å tilby pasienter, pårørende og ansatte gode fasiliteter i nye lokaler. Både buss og t-bane er få minutter unna Sørkedalsveien 150​.

- Vi gleder oss over muligheten til å bygge en helt ny BUP fra grunnen av, der vi kan planlegge lokalene ut fra faglige hensyn og brukernes behov, sier Fixdal.

​Arealkabal p​å Vinderen

BUP Vest holder i dag til i bygg D på Vinderen. Bygget inngår i arealkabalen som nå skal legges for Voksenpsykiatrisk avdeling, som får utvidet antall døgnplasser og økt bemanning.

- De nye døgnpostene må bygges i tråd med faglig god praksis og gjeldende lovverk, og innfri forventninger til en moderne og brukervennlig psykisk helsetjeneste. De nye døgnpostene gir sykehuset en mulighet til å se hele pasientforløpet i sammenheng. Samlokalisering med polikliniske og ambulante tilbud gir oss en god mulighet til å bygge opp enda sterkere fagmiljøer og mer fleksible tjenester til brukerne og deres familier, sier Trude Fixdal.​

Fixdal og BUP Vest vil invitere til åpen dag når de er på plass i nye lokaler, og ønsker alle nye og gamle kolleger varmt velkommen.​