Bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre

Stiftelsen Dam finansierer PhD-prosjekt ved Senter for psykofarmakologi, som skal forske på bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre.

Publisert 08.12.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
Stipendiaten og de tre veilederne ute, med trær i bakgrunnen
Robert Løvsletten Smith (til ve), Vigdis Solhaug, Marit Tveito og Gudrun Høiseth er alle involverte i forskningen på Senter for Psykofarmakologi.
Det mangler kunnskap om bruk av antipsykotiske legemidler hos eldre pasienter. Dette er en gruppe pasienter som ofte utelates fra kliniske studier på legemidler, til tross for at de har høy sykdomsbyrde og bruker flere legemidler enn den yngre delen av befolkningen.

Alderens betydning

I samarbeid med Rådet for psykisk helse har Senter for psykofarmakologi (SFP) fått finansiering til et doktorgradsprosjekt på fra Stiftelsen Dam, der temaet er eldre og antipsykotiske legemidler.

Vigdis Solhaug har vært ansatt som farmasøyt ved avdelingen siden 2015, hun går inn som stipendiat i prosjektet fra januar 2023. Prosjektet har som hovedmål å gi mer kunnskap om hvilken betydning alder har for eksponering av de ulike antipsykotiske legemidlene.

- Vi vil undersøke hvor mye høyere blodnivået er av antipsykotiske legemidler hos eldre vs. yngre, samt hvor utbredt polyfarmasi med flere antipsykotiske legemidler er hos eldre vs. yngre pasienter, sier Vigdis Solhaug.

I tillegg blir det et eget delprosjekt på kvetiapin, da forskrivningen av dette legemiddelet er økende for ulike diagnoser hos eldre.

Alle i prosjektgruppen har tilknytning til Senter for psykofarmakologi. Marit Tveito er hovedveileder og initiativtager til prosjektet. Gudrun Høiseth ved Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS, er medveileder, hun har også har tilknytning til medisinsk fakultet, UiO. I tillegg er Robert Løvsletten Smith og Ragnhild Birkeland Waade medveiledere i prosjektet. Alle har lang erfaring og mange publikasjoner innen fagområdet.​