9 883 pasienter møtte ikke til avtalt time

I 2019 lot i alt 9 883 pasienter på Diakonhjemmet være å møte til time de var satt opp på uten å gi beskjed, 3 045 av dem var i somatikken. Dette får store følger. Gebyret er nå økt til kr 1 053 for ikke å møte opp.

Publisert 20.01.2020
Sist oppdatert 22.12.2022
To sykepleiere i poliklinkken klar til å ta i mot pasieter, fagdirektør Torkil Clementsen i sivilt i forgrunnen

​I 2019 ble det gjennomført 177 089 planlagte konsultasjoner på Diakonhjemmets poliklinikker. Når 9 883 pasienter lot være å møte til time de var satt opp på utgjør det til sammen 5,6% av de samlede polikliniske timene. I psykisk helsevern og rusbehandling var det 6 838 personer som ikke møtte opp, i somatikken var 3 045. Dette utgjør henholdsvis 8,0 og 3,3 prosent. 

Store følger
Pasientene skal til poliklinikkene enten til utredning, behandling eller kontroll. Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Det settes av tid til den riktige spesialisten. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som det kan være knapphet på. Mange skal også til andre undersøkelser i forbindelse med avtale på poliklinikken, for eksempel røntgen eller blodprøvetaking.

Når pasienter ikke møter opp til avtalt time uten å gi beskjed blir ikke kapasitet utnyttet fullt ut. Dette går utover ventetiden for dem som venter på time på poliklinikken.
– Man kan ha gode grunner til at timen ikke passer, men da må pasienten gi oss beskjed slik at vi kan tilby timen til andre som venter. Det har de aller fleste mulighet til, sier fagdirektør Torkil Clementsen på Diakonhjemmet Sykehus. – Vi må utnytte ressursene våre på en best mulig måte, det gir kortest ventetid for alle, også for deg og dine når du trenger time neste gang.

Enkelte avbestiller kort tid før avtalt time. De ansvarlige gjør hva de kan for å få tak i pasienter på ventelistene for å fylle de avlyste timene, men ofte blir det for kort tid også for dem, og personell og rom blir stående uutnyttet.

Ny time?
Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehuset. Alle pasientene får i tillegg til skriftlig innkalling, også SMS-varsling dagen i forveien, forutsatt at de har oppgitt sitt mobilnummer. Man kan også endre timeavtalen via nettet på en enkel måte.

– Alle kan få en ny time, men kan ikke nødvendigvis regne med å få den første ledige timen, sier enhetsleder Rita Haga på Medisinsk poliklinikk. – Manglende fremmøte skyldes nok i hovedsak at man glemmer å avbestille, men det kan også være språkproblemer eller at de er i en vanskelig livssituasjon. Vi vurderer den enkeltes situasjon i hvert tilfelle, samtidig som vi har noen generelle retningslinjer. Dersom pasienten gjentatte ganger ikke møter, blir vedkommende avsluttet i vårt system, og må henvises på nytt fra sin fastlege.

Øker gebyret
Fra 1. januar i år er det nasjonalt vedtak på at gebyret for pasienter som ikke møter øker til kr 1 053,-, som er tre ganger egenandelen man betaler for en ordinær konsultasjon. Dette gjelder bare for pasienter i somatikken, ikke innen psykisk helsevern og rus.

Andel ikke fremmøtte i somatikken har ligget på noe over 3 % i mange år, både på Diakonhjemmet og på landsbasis. – Det er mye ressurser som dessverre ikke blir utnyttet, som betyr lengre ventetid for alle, økte kostnader, samt dårligere utnyttelse av helsepersonell, spesialrom og medisinsk utstyr, sier Clementsen.

Se regjeringen.no: 

Økt gebyr for ikke å møte til avtalt time ved poliklinikken