23 leger fra Romania til Diakonhjemmet

Folkehelseinstituttet (FHI) valgte Diakonhjemmet for å vise en rumensk delegasjon hvordan vi jobber med smittevern og antibiotikastyring på et lokalt sykehus.

Publisert 18.11.2022
Sist oppdatert 25.03.2024
17 besøkende og Teresa Xavier står i sykehusets glassgang, Teresa peker og forteller
Smittevernrådsgiver Teresa Xavier viste de rumenske gjestene rundt på sykehuset.

Foranledningen til besøket er at Romania har fått EØS-midler for å styrke arbeidet mot antibiotikaresistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) gjennom prosjektet: Strengthening the capacity to address antimicrobial resistance (AMR) and health care associated infections (HAI) in Romania. FHI er partner i prosjektet.​

Samarbeidsprosjekt


Noen av aktivitetene i EØS-prosjektet er å
  • ​lage nasjonale handlingsplaner mot antibiotikaresistens og smittevern
  • lage nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk og smittevern i sykehus og mikrobiologisk diagnostikk
  • øke kunnskapsnivået og bevisstheten mot AMR og HAI gjennom utdanning av ulike kategorier helsearbeidere
  • arrangere ulike workshops, pilotprosjekter på implementering av retningslinjer mm
​Som en del av prosjektet er 23 sykehusleger (11 mikrobiologer, 6 infeksjonsmedisinere, 1 intensivlege og 5 smittevernleger) og 2 personer fra prosjektgruppen (kolleger ved det rumenske folkehelseinstituttet) på et studiebesøk til Norge i fire dager. Gruppen skal besøke FHI, et lokalsykehus og et universitetssykehus for å få et innblikk i hvordan man der jobber med smittevern og antibiotikastyring.

På Diakonhjemmet møtte delegasjonen smittevernledelsen, ledelsen i Klinikk for medisin og medlemmer av antibiotikateamet som fortalte om hvordan sykehuset implementerer infeksjonskontrollprogrammet, samt utfordringer ved det samme programmet. Rumenske Ileana Enache, som er LIS ved Diakonhjemmet, fortalte også om sine erfaringer fra smittevernsarbeidet ved sykehuset.

I tillegg ble det rom for en felles lunsj og en liten rundtur i sykehuset.

- Det er inspirerende å møte kolleger fra andre land og utveksle erfaringer, flere uttrykte at det var nyttig å være her, sier smittevernoverlege Knut Spæren, som fulgte gruppen gjennom dagen. - Vi i A-temaet  og ledelsen ved Klinikk for medisin møtte en svært kunnskapsrik og engasjert gjeng, og vi hadde mange fruktbare diskusjoner.

- Samarbeid på tvers av landegrensene er helt avgjørende for å hindre dannelsen og spredningen av multiresistente bakterier som ESBL karba, VRE og MRSA, sier smittevernoverlegen.