18,7 millioner til PICASSO-studien, ledet av seniorforsker og lege Ida Kristin Bos-Haugen

Ida Kristin Bos-Haugen, seniorforsker og lege ved Diakonhjemmet sykehus, er tildelt 18,7 millioner til forskningsprosjektet Painful Inflammatory Carpometacarpal-1 OsteoArthritis Treatment with Intraarticular Steroids, Saline or Occupational therapy (PICASSO-studien). Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) står for utdelingen. De har delt ut totalt 129,4 millioner til syv prosjekter.

Publisert 13.12.2021
Sist oppdatert 05.06.2024
Ida Kristin Haugen
Ida Kristin Bos-Haugen

Les mer om prosjektet (remedy-senter.no)

Ida Kristin Bos-Haugen forteller: 

– Denne store tildelingen betyr at vi kan sette i gang studien i slutten av neste år som planlagt. En slik stor studie er kostbar da mange personer involveres på hvert sykehus. Det er få muligheter til å få tildelinger av denne størrelsen, og dett​​​e gir oss fantastiske muligheter til å gjennomføre studien vår akkurat slik som vi har planlagt og ønsket.

Informasjon om studien

I studien skal forskerne undersøke personer med artrose i tommelens rotledd (CMC-1), som kan medføre smerte og dårlig håndfunksjon. Behandlingsmulighetene for denne pasientgruppen e​r dessverre begrenset. Alle pasienter bør tilbys ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel håndtrening, men det er et fåtall som får denne typen behandling.

Hovedmålet for studien er å se på endring i smerte etter fire uker. Undermålene ser på håndfunksjon ette​r tre måneder og to år, MR-definert synovitt etter fire uker og grad av artrose og sublukasjon etter 2 år. Forskerne vil se om kortison er bedre enn saltvann, og om ikke-medikamentell behandling er like bra som kortison. 

Studien er en stor​ multisenter studie som inkluderer totalt seks sykehus fra alle helseregionene i Norge. Målet er å studere effekten av ulike behandlingsalternativer ved CMC-1 artrose. Studien er delt inn i to faser:

Fase 1 er de​​n randomiserte studien på 6 måneder

Pasientene som deltar randomiseres i tre ulike grupper hvor gruppe (1) får kortisoninjeksjon i ​​CMC-1, gruppe (2) får saltvannsinjeksjon (placebo) i CMC1, og gruppe (3) får ikke-medikamentell behandling med trening og støtteskinne. De som får injeksjon kan gjenta den etter 3 måneder, og får ikke vite om de får kortison eller saltvann. 

Fase 2 er en åpen​​ studie som varer i 18 måneder.

Her kan alle deltagende pasienter få kortisoninjeksjoner dersom behandlende revmatolog finner det hensiktsmessig. Her vil forskerne også studere om gjentatte injeksjoner kan vi​​​rke skadelig på leddet. ​

Hvilken relevans har studien?

Denne studien vil få di​​rekte konsekvenser for dagens behandling.

– Det er viktig at vi tilbyr pasientene god evidens-basert behandling som både er effektiv og trygg. Ved å sammenlikne ulike behandlingsalternativer vil studien bidra til at vi i større grad kan velge den beste behandlingen for pasientene. Jeg er også glad for at så mange sykehus har ønsket å være med på denne studien i tillegg til Diakonhjemmet sykehus, sier Haugen.