– Viktig læring for både sykepleier og pasient

I rehabilitering er det viktig med tverrfaglig tilnærming til pasientens rehabiliteringsprosess. Se webinaret "Sykepleiers rolle i rehabilitering" med fagsykepleier Ingrid Røe Brevig ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR).

Publisert 26.03.2024
Sist oppdatert 25.04.2024
En lege som snakker med en pasient
Rehabilitering er hjelp til selvhjelp for en bedre hverdag. Det kan fagsykepleier Ingrid Røe Brevig mye om.

NBRR bruker endringsfokusert veiledning/motiverende intervju i rehabiliteringsprosessen. Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på ressurser og forutsetninger hos pasienten.

– Jeg opplever stadig at folk lurer på hva jeg driver med, både privat men også blant kolleger på sykehuset. I dette webinaret forteller jeg om rollen vår i rehabilitering, og ikke minst om hvor viktig det er å ha sykepleiere som har tid og ressurser til å bidra i rehabiliteringsprosessen, sier sykepleier Røe Brevig.

Webinaret med fagsykepleier Ingrid Røe Brevig ble spilt inn 1. mars, og ligger tilgjengelig på YouTube. Webinaret er ment for pasienter, pårørende og helsearbeidere.

– Dette webinaret er viktig læring for både sykepleier og pasient, sier konstituert avdelingsleder Christin Lunner Olsen ved Avdeling for revmatologisk døgn- og dagbehandling.