– Unik mulighet til å møte fagfeller fra hele verden

3. til 6. oktober arrangerte Fragility Fracture Network (FFN) verdenskongress i Oslo. Diakonhjemmet sykehus var godt representert.

Publisert 30.10.2023
Sist oppdatert 22.02.2024
En gruppe mennesker som står sammen
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff (leder i scientific committee, FFN), ordfører i Oslo Marianne Borgen, avtroppende president i FFN Lauren Baupre og nyvalgt president Frede Frihagen.

Omkring 500 deltagere fra hele verden var samlet på Oslo kongressenter og lærte mye om behandling og oppfølging av pasienter med lavenergibrudd. I tillegg til det faglige, ble kongressdeltakerne mottatt på Rådhuset av ordføreren på onsdagen og spiste gallamiddag i Gamle Logen på torsdagen. Det var også underholdning fra Drammens demenskor.​

Alle som jobber med eldre med brudd var i målgruppen. Dermed ble det en virkelig tverrfaglig kongress med både sykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, revmatologer, geriatere, indremedisinere og ortopeder til stede.


– Dette var en unik mulighet til å møte fagfeller fra hele verden, som ønsker å optimalisere behandling av eldre med brudd, sier Maren Paus, LIS 3 i Ortopedisk avdeling.​

 

Lokale bidragsytere​

Flere på sykehuset var med og arrangerte kongressen. Maren Paus og seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff, Avdeling for medisinske leger, satt i den lokale organisasjonskomiteen.


Klinisk ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen var også med på arrangørsiden. Mads Sundet og Maren Paus holdt innlegg. Ingrid Sørdahl, Mette Martinsen og Christine Ekrheim arrangerte prekongress dagen før, Nurses day, og holdt innlegg.


– Dette ble en suksess. Det var godt oppmøte fra sykehuset og mange avdelinger var representert. Ortopedisk sengepost A, som er vår hoftebruddavdeling, stilte sterkt. Representanter fra Revmatologisk avdeling, Senter for ortopedi og revmatologi (SOR), det geriatriske miljøet i medisinsk poliklinikk og Avdeling for klinisk aktivitet med ernæringsfysiologer og fysioterapeuter var også tilstede, fortsetter Maren Paus.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Diakonhjemmet sykehus var godt representert på FFN-kongressen.

Fire grunnpilarer

FFNs fire grunnpilarer er akutt behandling, forebygging, rehabilitering og multidisiplinære retningslinjer for best mulig behandling av eldre med brudd.


Les mer om Fragility Fracture Network-kongressen (fragilityfracturenetwork.org)​