Pasientkurs

Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et prosessorientert kursprogram der hensikten er å styrke troen på egne ressurser og muligheter. Kurset tilbys personer med langvarige helseutfordringer.

28.
august
2024
 1. 28. aug. 2024

Tid og sted

Når

 1. 28. aug. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Hvor

DBL-bygget
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter, 4.etasje i Diakonveien 18 (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).

Er du pasient ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, kan behandleren din henvise deg til kurset. Du kan også melde deg på selv. Ring tlf. 22 45 44 60.

Hvis du ikke er tilknyttet avdelingen, melder du deg på via henvisning fra din fastlege eller andre henvisere. Når henvisningen er mottatt, sender vi deg et brev med mer informasjon. Etter kurset sendes en bekreftelse til henviser på at du har deltatt.

Om kurset

Gjennom kurset får du mulighet til å:

 • oppdage styrken i deg selv
 • innarbeide og trene på ulike mestringsstrategier
 • trene på å være mer oppmerksomt tilstede
 • trene på å ta styring i eget liv
 • bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretakelse av egen helse
 • dele egne erfaringer og lytte til andre
 • bli mer bevisst i forhold til de ulike temaene i programmet

Sentrale temaer

 • Hvis kroppen kunne snakke …
 • Hvem er jeg?
 • Hvem er jeg i forhold til andre? – Om relasjoner
 • Hva er viktig for meg nå? – Om verdier
 • Hva trenger jeg? – Om å kjenne og sette egne grenser
 • Å romme hele meg – Om sterke og svake sider
 • Følelser knyttet til å være syk
 • Sorg og tap
 • Stress og stressmestring
 • Ressurser, muligheter og valg

Metode

Undervisningen foregår i grupper med 8-12 deltagere. I kurset brukes oppmerksomhetstrening, kreative metoder som for eksempel bruk av form og farge eller bevegelse, korte forelesninger og veiledning. Du må bregne å bruke noe tid mellom samlingene på å fokusere på temaet fra forrige kursdag.

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres på dagtid, og strekker seg over 11 ganger à 4,5 timer. Samling 1-10 er fordelt over 4-5 måneder, mens samling 11 gjennomføres et halvt år etter samling 10.

Kursavgift: Egenandel som hos spesialist (frikort gjelder).

Kontakt