Pasientkurs

Atrieflimmer

Kurset passer for deg som har atrieflimmer og dine pårørende/nærstående.

10.
oktober
2024
  1. 10. okt. 2024

Tid og sted

Når

  1. 10. okt. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Hvor

DBL-bygget
Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, 4.etg. Diakonveien 18 (vis à vis sykehusets hovedinngang).

Henvisning fra lege eller andre henvisere sendes til:

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Cirka 3-4 uker før kursstart sender vi deg en invitasjon til kurset med program og informasjon om hvor du kan ringe for å melde deg på. Etter kurset sendes en bekreftelse til henviser på at du har deltatt.

Om kurset

Kurset varer en dag, 6 ½ time på dagtid. Det er som regel 8-12 deltager.

På kurset møter du fagpersoner med kunnskap om atrieflimmer og en likeperson som selv har atrieflimmer. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt.

Sentrale temaer

  • Hva er atrieflimmer? Årsaker, symptomer, utredning og behandling
  • Medisinbruk, refusjonsordninger, egenandel og frikort
  • Hvordan leve med atrieflimmer i hverdagen? Fysisk aktivitet, stress, følelser og livskvalitet

Kursavgift

Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Se kursprogrammet (PDF)

Kontakt