NOR-DRUM studien

The Norwegian drug monitoring study

Hensikten med NOR-DRUM studien er å undersøke om det å skreddersy infliximab behandling ved å basere dosen på regelmessige målinger av legemiddelet i blodet til pasientene vil medføre at flere oppnår (del A av studien) og beholder (del B av studien) god effekt av behandlingen. Vi vil også undersøke om en slik behandlingsstrategi gir lavere samfunnskostnader og om den gir færre bivirkninger.

Om studien

Infliximab er et medikament rettet mot betennelsesprosesser i kroppen. Medikamentet brukes mot blant annet psoriasis, psoriasisartritt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og revmatoid artritt. Les mer om via lenkene under: 

Infliximab-behandling - Helse Stavanger

Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge

Vitenskapelig tittel

Effekten av individualisert infliximab behandling basert på terapeutisk legemiddelmonitorering - En randomisert kontrollert multisenterstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med skal starte med medikamentet infliximab eller som er under behandling med infliximab for en av følgende diagnoser kan delta i prosjektet; revmatoid artritt, spondyloartritt, psoriasis artritt, ulcerøs colitt, Crohns sykdom og psoriasis. Studien inkluderer kun pasienter som behandles av spesialist og hverken pasienter selv eller fastlege kan henvise til studien.

Hva innebærer studien?

Pasienter som skal starte med infliximab behandling eller som allerede er på behandling med infliximab blir ved flere norske revmatologiske, gastroenterologiske og dermatologiske avdelinger spurt om å delta i denne studien.

Studiedeltagerne blir randomisert (fordelt ved loddtrekning) til enten å motta individualisert infliximab behandling basert på blodnivåer av legemiddelet eller en gruppe som vil motta standard dose. Infliximab gis som infusjoner hver 8. uke. Hver gang studiedeltagerne kommer til infusjon vil det være registreringer av funn ved undersøkelser og blodprøver, lagring av biobank (blod) og selvrapporteringer av helsestatus.

Pasientene honoreres ikke og det medfører ikke ekstra utgifter å delta i studien.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Diakonveien 12, 0370 Oslo (Kart)
Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Prosjektleder: Silje Watterdal Syversen / E-post: SiljeW.Syversen@diakonsyk.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus