The Diet Study

Effekten av kostholdsinformasjon på risikofaktorer ved hjerte-karsykdom hos pasienter med revmatisk leddsykdom

Ved revmatisk leddsykdom er det økt risiko for fremtidig hjerte-karsykdom, og det er indikasjon for forebyggende tiltak. De rådende anbefalinger for forebyggende hjerte-karsykdom er å starte med hjertevennlig kostholdsveiledning for å bedre kolesterolverdiene.

Om studien

Hensikten med studien er å undersøke hvilket omfang av informasjon som er nødvendig for at den enkelte pasienten endrer kostholdet sitt, med påfølgende endring i kolesterolnivåer i blodet. Vi undersøker om det er nødvendig med en individtilpasset kostveiledning utført av en klinisk ernæringsfysiolog, eller om det holder med en kort målrettet informasjon fra en lege inkludert en brosjyre for å oppnå endringer. 

Det å kunne gi en kortfattet kostveiledning vil være tidsbesparende. I tillegg kan veiledningen gis av hvilket som helst helsepersonell, og ikke bare av ernæringsfysiologer. En slik kortfattet informasjon kan enkelt implementeres inn i klinisk praksis og gis gjentatte ganger til pasienter ved konsultasjoner uten behov for omfordeling av ressurser.

Som et resultat kan en mer varig effekt på endring mot et mer hjertevennlig kosthold føre til bedring av kolesterolverdiene og redusert risiko for hjerte- og karsykdom. I tillegg være med å redusere karbonavtrykket ved et generelt lavere bruk av helsetjenester. 

Du kan få mulighet til å være med i studien om du har en revmatisk sykdom:
  • Revmatoid artritt, 
  • Aksial spondyloartritt (Bekhterev sykdom) 
  • Psoriasis artritt
Du kan være med i studien om du i tillegg er i risiko for å utvikle hjerte-karsykdom og henvist til Forebyggende Hjerte-Revma klinikk for utredning på Diakonhjemmet sykehus.

Etter en kardiologisk vurdering, og samtykke til å bli inkludert i studien, vil du enten få en time med klinisk ernæringsfysiolog som veileder deg i hjertevennlig kosthold, eller en kortfattet hjertevennlig informasjon fra en kardiolog eller revmatolog. Du vil også måtte svare på et kartleggingsskjema vedrørende matinntak to ganger: en gang ved oppstart og ved neste oppmøte åtte uker senere.

Under studien tas du blodprøver av, og blodtrykket og vekt måles, ved start og slutt av studien. Det kreves to oppmøter.

Deltagerne som får en kortfattet samtale med kardiolog eller revmatolog, får tilbud om en samtale med klinisk ernæringsfysiolog etter uke åtte, som er studiens slutt.

Vitenskapelig tittel

Effekten av kostholdsinformasjon på risikofaktorer ved hjerte-karsykdom hos pasienter med revmatisk leddsykdom

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 17.04.2023 fram til 31.12.2024

Hvem kan delta?

Det er kun mulig å bli med i studien etter henvisning til Forebyggende Hjerte-Revma-klinikken på Diakonhjemmet sykehus. Henvisningen må gjøres via din fastlege, eller behandlende lege på sykehus. 

Andre kriterier for å bli med i studien: 
  • 30 år eller eldre og under 80 år
  • Du kan ikke være nyre -leversyk eller alvorlig hjertesyk 
  • Du må også kunne ta instruksjoner 
  • Ingen bruk av forbudte stoffer 


Hva innebærer studien?

Multisenterstudie

Dette er en multisenterstudie. Vi samarbeider med universitetssykehuset i Umeå i Sverige, hvorpå Diakonhjemmet sykehus er det koordinerende sykehus.

Anna Sødergren (MD PhD), Linda Nyström Hagfors (PhD) og Elisabeth Stoltz Sjöström (PhD) ved Universitetssykehuset i Umeå.

Fordeler og ulemper

Fordeler

Alle som deltar får en samtale med klinisk ernæringsfysiolog i løpet av studietiden. Du vil også få muligheten til å endre på kostholdet slik at kolesterolverdiene dine blir innenfor det som er anbefalt, og kanskje kan du utsette og starte opp med medisiner.

Ulemper

Det kreves ett ekstra oppmøte.

Hvilken behandling hører studien til/har relevans for?

Studien er relevant for deg med en av disse revmatiske sykdommene, og som dermed har risiko for å utvikle hjerte-karsykdom:
  • Revmatoid artritt 
  • Aksial spondyloartritt (Bekhterev sykdom) 
  • Psoriasis artritt

Kontaktinformasjon

Professor Anne Grete Semb: A-SEMB@DIAKONSYK.NO