Trygg utskriving

Diakonhjemmet sykehus har sektoransvar for bydelene Ullern, Frogner og Vestre Aker, men samarbeider også med alle de andre bydelene i Oslo.

For å sikre trygg og god utskrivning fra sykehuset starter planlegging av utskrivning umiddelbart etter innleggelse. Dersom pasienter har behov for tjenester fra kommunen, samarbeider sykehuset og kommunen om å få dette organisert. Ved å starte planleggingen tidlig får kommunen god tid til å tilrettelegge i hjemmet og/eller skaffe plass på institusjon.

Samarbeidet mellom sykehus og kommuner er beskrevet i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter»

Les forskriften (lovdata.no)

Sist oppdatert 15.11.2023