Uønskede samhandlingshendelser

Alle uønskede hendelser som meldes inn via postmottak@diakonsyk.no eller brev, behandles i aktuell klinikk. Melder får tilbakemelding. Meldingene er viktige innspill til sykehusets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Uønskede hendelser, for eksempel manglende epikrise eller manglende svar på dialogmelding, kan meldes via e-post til postmottak@diakonsyk.no

Uønskede behandlingsrelaterte hendelser kan meldes til samme adresse.

E-post er en usikret kommunikasjonskanal. Husk å aldri oppgi eller vedlegger sensitiv informasjon, eller noe som kan identifisere pasienten. Oppgi ditt telefonnummer, så kontakter sykehuset deg.

Du kan også sende brev om den uønskede hendelsen, og der kan personopplysninger oppgis om ønskelig.  Send til:
Diakonhjemmet sykehus 
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo


 

Sist oppdatert 14.07.2023