Risikofaktorer for infeksjon ved protesekirurgi

Henvisningen bør opplyse om følgende risikofaktorer: Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon (for eksempel UVI), anemi (Hb), diabetes (HbA1c), nyresvikt (kreatinin), overvekt (KMI), røyking og alkoholoverforbruk.

Publisert 21.04.2023
Sist oppdatert 28.07.2023
Foto av hofteprotese

​Diakonhjemmet sykehus følger WHO’s anbefalinger:Surgical site infection,SSI, International guidelines 2016.