Radiologisk avdeling minner om rutiner for å bekrefte/utelukke DVT

Fastleger kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus ved spørsmål om DVT. Sykehuset ber om at henviser utfører Wells score, sender elektronisk henvisning og ringer avdelingen for avtale. Pasienten må møte så raskt som mulig og senest 14.30.

Publisert 12.12.2022
Sist oppdatert 30.08.2023
ultralydundersøkelse av legg

Dersom pasienten har WELLs score ​over/lik 2, ring direkte til Radiologisk avdeling og avtal time for pasienten. Tlf.: 22 45 15 69 på hverdager fra 8-15.

Pasienter med Wells score /mindre enn og lik 1, må d-dimer-analyseres. Dersom D-dimer ikke kan analyseres, henvis pasienten til akuttmottaket. Tlf.: 22 98 21 81.

Administrative forhold

Rutinen gjelder på dagtid på hverdager, mandag-fredag kl. 8-15. Etter kl. 15 må fastlege/legevaktslege kontakte Akuttmottaket.

Henvisning må være sendt elektronisk, eller følge med pasienten.​

Ved positivt funn på ultralyd

  • Radiolog kontakter vakthavende medisinsk bakvakt 1222 på dagtid og sekundærvakt 1121 på vakttid i Akuttmottaket.
  • Pasienten sendes til Akuttmottaket for videre oppfølging/behandling.

Ved negativt funn på ultralyd

  • Pasienten får beskjed og tar selv kontakt med fastlege.
  • Radiolog ringer ikke til fastlegen, svaret sendes direkte til fastlege elektronisk.

Andre positive funn (bakers cyste el.)

  • Dikteres av radiolog, og følges opp av fastlege.