Psykofarmakologi

Vi tilbyr et bredt analyserepertoar av høy kvalitet og mottar årlig 40-50 000 pasientprøver til legemiddelanalyser, rusmiddelanalyser og farmakogenetiske analyser.

​Blodprøvetaking

Laboratoriets poliklinikk tar imot pasienter til blodprøvetaking mandag-fredag kl. 8-14. Som pasient hos oss blir man møtt av hyggelige og profesjonelle ansatte. Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.  

Ingen timebestilling  

Laboratoriet ligger i Forskningsveien 13, Oslo. Benytt inngang G1 og henvend deg i resepsjonen. Følg deretter anvisninger til Senter for Psykofarmakologi. Benytt ringeklokke ved glassluke for å få kontakt med personale for prøvetaking.

Det er vanligvis kort ventetid for å ta blodprøver. Pasienter må ha rekvisisjon/henvisning fra lege for å kunne ta blodprøve.

Rekvisisjonsskjema for legemiddelanalyse (PDF)

Pasientidentitetssikring

Prøvetaker må forsikre seg om at det blir tatt prøve av riktig person og at pasientens identitet stemmer med det som står oppgitt på rekvisisjonen. Pasienten skal selv si navn og fødselsnummer. Dersom pasienten ikke husker personnummeret sitt, ber vi om legitimasjon. Ved manglende legitimasjon kontaktes rekvirenten.

Medikamentfaste

Blodprøve til de fleste legemiddelanalysene bør tas legemiddelfastende, dvs. 12-24 timer etter siste doseinntak.

UNNTAK

Legemiddel

 

Preparatnavn

 

Anbefalt tidsinterval mellom siste doseinntak og prøvetaking                                         

                                                 

 Atomoksetin    Strattera  4-8 timer
 Levetiracetam    Keppra  12 timer ± 1 time
 Litium    Lithionit  12 timer ± 30 min
 Ritalinsyre  Ritalin, Equazym,   Concerta    4-8 timer
 Quetiapin    Seroquel   
 Seroquel depot
 12 timer ± 1 time 
 18-24 timer

 

Psykofarmakologisk poliklinikk

Psykofarmakologisk poliklinikk avvikles som eget tilbud ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus. Fra og med 1. april 2023 tas det ikke imot nye henvisninger. Vi minner om at helsepersonell kan kontakte oss på rådgivningstelefonen (22 02 98 99) alle hverdager kl. 9-15. ​

Sist oppdatert 06.06.2023