Osteoporoseutredning ved Diakonhjemmet Sykehus

Alle bruddpasienter som behandles ved sykehuset tilbys osteoporosevurdering/bentetthetsmåling (DXA-måling) og det gis behandlingsanbefalinger ved påvist osteoporose. Det samme gjelder for internhenviste revmatologiske pasienter og andre pasienter behandlet ved sykehuset med risiko for sekundær osteoporose.

Publisert 21.04.2023
Sist oppdatert 28.07.2023
En lege som snakker med en pasient

Dersom Aclasta er aktuell behandling, tilbys det.  Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Revmatologisk avdeling, Ortopedisk avdeling og Geriatrisk poliklinikk.

Pasienter fra Diakonhjemmet sektor som har vært behandlet for lavenergibrudd andre steder eller som er risikopasienter for sekundær osteoporose, kan henvises til bentetthetsmåling ved Revmatologisk poliklinikk/SOR. Sykehuset har ikke kapasitet til generell screening for osteoporose hos yngre pasientgrupper.

Pasienter som er henvist fra fastlege, og som er undersøkt og vurdert av erfaren sykepleier, får som regel beskjed om å bestille time hos fastlegen for oppfølging. Fastlegen må i noen tilfeller selv ta stilling til eventuell behandling ved påvist osteoporose eller osteopeni.