Nyheter og aktuelt

 • Stetoskop på hvitt bord
  10. juli 2023
  Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet sykehus

  Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. Logg inn på Facebook, søk opp gruppen: «Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykeh...

 • En lege som snakker med en pasient
  21. april 2023
  Osteoporoseutredning ved Diakonhjemmet Sykehus

  Alle bruddpasienter som behandles ved sykehuset tilbys osteoporosevurdering/bentetthetsmåling (DXA-måling) og det gis behandlingsanbefalinger ved påvist osteoporose. Det samme gjelder for internhenviste revmatologiske pasienter og andre pas...

 • En gruppe mennesker i hvite labfrakker snakker
  21. april 2023
  Dialogmeldinger

  Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psyk...

 • Foto av hofteprotese
  21. april 2023
  Risikofaktorer for infeksjon ved protesekirurgi

  Henvisningen bør opplyse om følgende risikofaktorer: Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon (f eks. UVI), anemi (Hb), diabetes (HbA1c), nyresvikt (kreatinin), overvekt (KMI), røyking og alkoholoverforbruk.

 • Pakkeforløp psykisk helse og rus er i gang på Vinderen
  11. april 2023
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Det er innført pakkeforløp i psykisk helse og rus, der somatisk helse og levevaner også har en sentral plass. Pasientens symptombilde er avgjørende for rettighetsvurdering. Fastlegene vi få tettere informasjon i behandlingsforløpet.

 • 12. desember 2022
  Radiologisk avdeling minner om rutiner for å bekrefte/utelukke DVT

  Fastleger kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus ved spørsmål om DVT. Sykehuset ber om at henviser utfører Wells score, sender elektronisk henvisning og ringer avdelingen for avtale. Pasienten må...

Sist oppdatert 07.07.2022