Osteoporosekurs for pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr to-dagers kurs for pasienter med osteoporose og deres pårørende. Fokus er mestring og hvordan leve godt med sykdommen.

Publisert 01.12.2022
Sist oppdatert 24.05.2024
En gruppe kvinner som sitter på stoler
Sentrale aktører på osteoporosekurset evaluerer siste kurs: F.v. sykepleier Kirstine Sverre, fysioterapeut og rådgiver Randi Marie Sørland, revmatolog Birgitte Nellemann, likeperson Kristin Isabella Kirkengen Espe og farmasøyt Kirsten Viktil.
Kurset gjennomføres i gruppe med 10-12 deltagere, og det er lagt opp til spørsmål og erfaringsutveksling underveis. En likeperson, det vil si en person som selv har osteoporose, deltar gjennom hele kurset.​ Kurset går over en og en halv dag, to ganger per semester.
 
Temaer er blant annet: hva er osteoporose, viktigheten av medikamenter, kosthold og trening.


De som ikke er pasienter på Diakonhjemmet sykehus, må ha henvisning fra lege for å delta.

Finn kursdatoer: Benskjørhet (Osteoporose)

Norge topper bruddstatistikken

Norge topper verdens bruddstatistikk med rundt 9 000 hoftebrudd og 15 000 håndleddsbrudd årlig. Det er høy risiko for nedsatt funksjon etter brudd og det er økt mortalitet etter hoftebrudd.

Osteoporose er underdiagnostisert og underbehandlet. Formålet med den medisinske behandling er å redusere risikoen for brudd i fremtiden.​

– Vårt ønske med å tilby kursene er at økt helsekompetanse skal bidra til at pasientene tar kvalifiserte beslutninger om behandlingen av sin osteoporose. Per i dag finnes det ikke andre kurstilbud til pasienter med osteoporose i Oslo, sier Birgitte Nellemann, overlege og postdoktor ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.