Lærings- og mestringssenteret tilbyr osteoporosekurs

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr nå to-dagers kurs for pasienter med osteoporose og deres pårørende.

Publisert 01.12.2022
En gruppe kvinner som sitter på stoler
Sentrale aktører på osteoporosekurset evaluerer siste kurs: Fra venstre: sykepleier Kirstine Sverre, fysioterapeut og LMS-ansatt Randi Sørland, revmatolog Birgitte Nellemann, likeperson Kristin Isabella Kirkengen Espe og farmasøyt Kirsten Viktil, alle und

​Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, 5 timer første dagen og 3 timer andre dagen.

Norge topper

Norge topper verdens bruddstatistikk med rundt 9 000 hoftebrudd og 15 000 håndleddsbrudd årlig. I 2020 ble det registrert mer enn 1000 pasienter med osteoporose ved Diakonhjemmet sykehus, fordelt på kirurgisk, medisinsk og revmatologisk avdeling.  Det er høy risiko for nedsatt funksjon etter brudd og det er økt mortalitet etter hoftebrudd.

Osteoporose er underdiagnostisert og underbehandlet. Formålet med den medisinske behandling er å redusere risikoen for brudd i fremtiden.​

- Vårt ønske med å tilby LMS-kurs er at økt helsekompetanse skal bidra til at pasientene tar kvalifiserte beslutninger om behandlingen av sin osteoporose, sier Birgitte Nellemann, overlege og postdok-stipendiat ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. - Per i dag finnes det ikke andre kurstilbud til pasienter med osteoporose i Oslo.
 
Kurset gjennomføres i gruppe med 10-12 deltagere, og det er lagt opp til spørsmål og erfaringsutveksling underveis. En likeperson, det vil si en person som selv har osteoporose, deltar gjennom hele kurset.​ Fokus er mestring, – hvordan leve godt med osteoporose. 
 
Temaer er blant annet: hva er osteoporose, viktigheten av medikamenter, kosthold og trening. Kurset går over en og en halv dag, to ganger per semester.

​De som ikke er pasient på Diakonhjemmet, må ha henvisning fra lege for å delta.

Neste kurs er 3. og 10. februar 2023​

Se mer om kurset: LMS Benskjørhet (Osteoporose)​