Kjetil Bergsmark ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling

Kjetil Bergsmark er ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling. Han er revmatolog, og har jobbet på Diakonhjemmet Sykehus siden 2001. Han har de siste årene ledet den kliniske tjenesten på Revmatologisk avdeling, og har siden april 2018 vært leder for Senter for ortopedi og revmatologi (SOR).

Publisert 19.09.2019
Sist oppdatert 14.07.2023
Nærbilde av Kjetil Bergsmark

Bergsmark har mastergrad i helseledelse og helseøkonomi, UiO fra 2016, der han skrev masteroppgaven «Kvalitet i alle ledd». Oppgaven belyser kvalitet i samhandling mellom primærhelsetjenesten og revmatologisk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus.

Før han begynte på Diakonhjemmet arbeidet Bergsmark åtte år i allmennpraksis. Først var han bydelslege på Sagene Helsesenter, deretter etablerte han og var fastlege på Iladalen legekontor.

Tidligere avdelingssjef, professor Tore K. Kvien, er nå pensjonist, men vil være tilknyttet avdelingen som rådgiver fremover.

Det er samtidig etablert en egen enhet for å ivareta forskning og fagutvikling på Revmatologisk avdeling. Professor og overlege Espen Haavardsholm leder den nye Enhet for forskning og kunnskapsutvikling.