Facebook-gruppe for henvisere

Diakonhjemmet sykehus har i samarbeid med samhandlingslegene en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset.

Publisert 10.07.2023
Sist oppdatert 24.05.2024
Stetoskop på hvitt bord

​Målet med gruppen er å styrke samhandlingen og kommunikasjonen mellom legene i primærhelsetjenesten og Diakonhjemmet sykehus. Gruppen formidler nyheter og nyttig informasjon fra sykehuset og administreres av samhandlingslege Eli Ringstad Skeid.

Medlemmer av gruppen må ha Facebook-profil med fullt navn. Pseudonymer eller ikke-identifiserbart navn godkjennes ikke. Vikar for fastlege blir også godkjent som medlem, men da må det sendes en personlig melding til administrator.

Vi håper å nå ut til flest mulig av våre samarbeidspartnere. Legg gjerne til lege-kollegaer som er aktuelle.

Hvordan bli medlem?

Logg inn på Facebook. Søk opp gruppen «Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus». Be om å bli medlem. Husk å besvare kontrollspørsmålet om din arbeidsplass.

Gruppen for deg som henviser til Diakonhjemmet sykehus (facebook.com)

Kjøreregler

  • Taushetsplikten må overholdes. Ikke legg ut bilder av journalnotater eller epikriser på Facebook-siden.
  • Deling utenfor gruppen (kopiere diskusjoner, screen shots osv.) er ikke greit.
  • Fastlegene kan bruke Facebook-siden til generelle spørsmål/innlegg. Det er åpent for dialog mellom fastleger på denne siden. samhandlingslegene vil være aktive på siden, men du kan ikke forvente umiddelbart svar.
  • Pasienthistorier skal ikke legges ut på Facebook-siden.
  • Vis respekt for hverandre og for kolleger på sykehuset. Ufine innlegg blir fjernet.
  • Konkrete klager på samhandling skal sendes skriftlig til postmottaket ved sykehuset og merkes samhandlingsavvik. Facebook-siden skal ikke benyttes til dette.