Diakonhjemmet sykehus tar i mot henvisninger fra fastleger til manometri

Ved trykk-/pH-måling i øsofagus måler man surhetsgraden i spiserøret, samt måler trykk/trykkendringer i forbindelse med svelging, samt hvordan maten passerer gjennom spiserøret. Les mer om indikasjoner for manometri.

Publisert 25.05.2022
Sist oppdatert 24.05.2024

​Indikasjoner for manometri

  1. GERD hvor det kan være operasjonsindikasjon (fundoplikasjon)
  2. GERD med PPI-refraktære symptomer eller hvor man er usikker på om det er GERD eller annet som gir symptomene
  3. Mistanke om at GERD er årsaken til lungesykdom eller faryngitt
  4. Non-cardiac chest pain
  5. Dysfagi med mistanke om øsofageal årsak men uten stenose på gastroskopi. Mistanke om achalasi er hovedinkasjon, men også spasme, hypo-/hyperperistaltikk og retentionsproblematikk blir vurdert.
  6. Ved faryngeal dysfagi hvor utredende ØNH-lege ønsker kompletterende øsofagusmanometri.