Andre kliniske støttefunksjoner

Kliniske støttefunksjoner omfatter flere faggrupper som inngår i tverrfaglige team og deltar i vurdering, behandling og rehabilitering av polikliniske og inneliggende pasienter på sykehuset.  Dette er i hovedsak fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, sosionom og logoped. Kliniske ernæringsfysiologer inngår ikke i bydelenes fagtilbud, og det er derfor åpnet for at fastleger kan henvise pasienter til klinisk ernæringsfysiolog på sykehuset for utredning og oppfølging. Se mer om dette nedenfor.

Klinisk ernæringsfysiolog (kef)

For å henvises til klinisk ernæringsfysiolog på Diakonhjemmet sykehus, må henvisende diagnose være innenfor en av spesialitetene til sykehuset.

Henvisningsprosedyre 

Fastleger kan ikke henvise direkte til klinisk ernæringsfysiolog. Henvisning sendes til Medisinsk -, Kirurgisk -, Geriatrisk - eller Revmatologisk poliklinikk, og godkjennes av lege der før den videresendes til klinisk ernæringsfysiolog. Det må presiséres at henvisingen er til klinisk ernæringsfysiolog.

Henvisningen må inneholde:

 • Årsak til henvisingen
 • Relevante blodprøver

Henvisning innen følgende områder tas imot poliklinisk:

 • Mage-tarmsykdommer.
  • IBS: ved henvisning av IBS må IBD være utelukket.
 • Lever/Pankreas
 • Nyresykdommer som allerede følges her på sykehuset
 • Kreft og bivirkninger som påvirker matinntaket
 • Underernæring/vekttap (utenom spiseforstyrrelser)
 • Diabetes type 1 (Diabetes type II henvises til  Lærings- og mestringskurs her)
 • Hjerte-karsykdommer (fortrinnsvis til Lærings og mestringskurs her)
 • Revmatologiske sykdommer
 • Overvekt     
  • Vi tilbyr Livsstilsendringskurs for de med  KMI over 35 + fedmerelatert følgesykdom,  eller for de med KMI 40)

Vi tar ikke i mot følgende sykdomstilstander:

 • Allergi
 • Overvekt- (KMI under 30), unntak gjøres basert på henvisning
 • Nevrologiske sykdommer, utenom dem som allerede følges her på sykehuset
 • Barn og ungdom
 • Graviditet


Sist oppdatert 11.04.2023