Avvik og uønskede samhandlingshendelser

En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i helsetjenesten er å se på feil som kilde til kunnskap. Hensikten med å melde om uønskede hendelser, er at helsetjenesten på denne måten kan lære av sine feil, og forsøke å unngå at de skjer igjen.

Avvik og uheldige samhandlingshendelser

Sykehuset har, i samarbeid med sektorbydelene, utarbeidet et system for gjensidig formidling av avvik som skal bidra til å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgstjenestelovgivningen, gjeldende samarbeidsavtaler, samt sykehusets og bydelenes prosedyrer og retningslinjer. Dette skal sikre enhetlig behandling av avvik og brukes systematisk i forbedringsarbeidet.

Uønskede samhandlingshendelser fra hjemmetjeneste, sykehjem, fastleger og andre samarbeidspartnere meldes per brev til sykehusets postmottak.

Sist oppdatert 15.11.2023