REMEDY-senteret

REMEDY-senter. Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Logo.

​REMEDY-senteret vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn.

Formålet med REMEDY er å utvikle fremragende behandling og behandlingsstrategier innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer gjennom en bred tilnærming til forskningsfeltet. Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis.

Senteret er etablert med Diakonhjemmet sykehus som vertsinstitusjon sammen med Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og MAGIC som tilknyttede partnere. ​

Sist oppdatert 14.02.2024