Fagkurs

Kontaktmøte for leger

Velkommen til kontaktmøte for leger på Diakonhjemmet sykehus.

7.
juni
2024
 1. 07. jun. 2024, 08:00 - 08:45

Tid og sted

Når

 1. 07. jun. 2024, 08:00 - 08:45

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Kontaktmøtekomiteen for leger

Hvor

DBL-bygget

Tema fredag 24. mai 2024

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023-2030 – Målområder og pågående tiltak

Foreleser

Tore Haslemo, avdelingsleder for Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus

Møteleder

Overlege og seniorforsker Guro Løvik Goll, Diakonhjemmet sykehus

Oppmøtested

Auditoriet i DBL-bygget, Diakonveien 18

Poeng og deltakelse

Møtene er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.
 
Send e-post til inge.skadberg@diakonsyk.no under møtet hvis du vil ha registrert deltakelse.
 
Dette er et rent fysisk møte, det er ingen mulighet til å følge det digitalt.

Kontaktmøte-komiteen

 • Anette Hylen Ranhoff, overlege, prof., dr. med. ved Klinikk for medisin
 • Guro Løvik Goll, overlege, dr. med. ved Klinikk for revmatologi
 • Eli Skeid, Spesialist i allmennmedisin, leder for samhandlingslegene
 • Klara Hammerlund, overlege ved Radiologisk avdeling
 • Alexander Fraser, overlege ved Avdeling for ortopedi leger
Andre datoer

 1. Passert
  19.
  januar
  2024
  Kontaktmøte for leger
 2. Passert
  2.
  februar
  2024
  Kontaktmøte for leger
 3. Passert
  16.
  februar
  2024
  Kontaktmøte for leger
 4. Passert
 5. Passert
 6. Passert
 7. Passert
 8. Passert
 9. Passert