Fagkurs

Innføringskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon

Lær hvordan du integrerer jobbfokus i behandling av angst og depresjon. Kurset er egnet for helsepersonell som jobber med terapi for angst og depresjon. Kurset er gratis.

Passert
16.
april
2024
2 dager
  1. 16. apr. 2024, 10:00 - 16:00
  2. 17. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 16. apr. 2024, 10:00 - 16:00
  2. 17. apr. 2024, 09:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

Hvor

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern
Forskningsveien 7, inngang A1, auditoriet

Påmelding

Frist for påmelding: 04. apr. 2024

Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker og trenger hjelp til å stå i jobb. På dette innføringskurset vil du, gjennom teori og praktiske øvelser, lære hvordan du integrerer jobbfokus i behandling av angst og depresjon. Kurset er egnet for helsepersonell som jobber med terapi for angst og depresjon. Kurset er gratis.

Om lag 450 000 personer står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom i Norge. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel, og mange ønsker sterkt å være i jobb. Å delta i arbeidslivet fremmer helse ved å gi rammer, menneskelig kontakt og mening til dagene. Langvarig sykefravær og uførhet kan føre til økt grad av sosial isolasjon og bidra til å forverre sykdom og mentale plager. Derfor er det viktig med tiltak som gjør det mulig å stå i jobb, også når en har helseproblemer.
 
Helsemyndighetene bestemte at fra og med 2018 skal alle helseforetakene tilby arbeidsrettet behandling. Poliklinikk psykisk helse og arbeid har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern. Muligheten for å lykkes er nemlig størst når tiltak for psykiske vansker og jobbmestring gis samtidig. Virkemidlene er mange, og vi har en rekke gode metoder for integrert behandling.
 
 

Kontakt