Forskning på helseopplysninger og personlig informasjon uten samtykke

Helseforskningsloven​ (lovdata.no) krever at forskningsprosjekter skal være forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) for at helseopplysninger kan benyttes uten pasientens samtykke. Samtykke er hovedregelen, og det forutsettes derfor at det er vanskelig eller umulig å innhente samtykke. Unntak fra samtykke kan videre bare skje dersom slik forskning er av vesentlig interesse for samfunnet og det er ubetenkelig utfra etiske, medisinske og helsefaglige hensyn, se helsepersonelloven § 29, helseforskningsloven § 15, § 28. REK kan sette vilkår for bruken, som for eksempel krav om informasjon til deltakerne.

Vi informerer vanligvis pasienter personlig dersom deres helseopplysninger benyttes uten samtykke med godkjenning. Men i noen tilfeller er det upraktisk eller umulig å informere pasienter personlig.  Informasjon om slike prosjekter finnes derfor nedenfor:    

    

 

Sist oppdatert 14.11.2022