Pakkeforløp og koordinatorfunksjon

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningslinjer for hvordan pasienter skal utredes og behandles ved begrunnet mistanke om kreft.

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og behandling uten unødvendig ventetid for pasientene. Med pakkeforløpene skal pasientene oppleve trygghet og forutsigbarhet. De skal få god informasjon og ha medvirkning gjennom hele forløpet.

Helsedirektoratet har utarbeidet pakkeforløpsbeskrivelser og pasientinformasjon for hvert enkelt pakkeforløp. 

Pakkeforløp for kreftbehandling (helsedirektoratet.no)

Les mer på sidene til Helsenorge

Koordinaturfunksjoner ved Diakonhjemmet sykehus

Pasientinformasjon (helsedirektoratet.no)

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.

  • Kreftkoordinator for kreft med primært kirurgisk behandling (tykk- og endetarmskreft, føflekkreft, galleveiskreft, skjoldbruskjertelkreft), samt metastaser ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp​: Hege Johansen, tlf.: 22454640
    Makarena Bustos Celis, tlf.: 22454640
  • Operasjonskoordinator pakkeforløp: Kari Janne Hernes, tlf.: 22454831
  • Kreftkoordinator for kreft med primært medisinsk behandling (hematologisk kreft og lungekreft), samt diagnostiske pakkeforløp, metastaser med ukjent fokus og øvrige pakkeforløp​: Marit Enoksen, tlf.: 22454962

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus ble innført 1. januar 2019 og skiftet navn i 2022 til Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus. Pasientforløpet skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pasientforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Les mer på sidene til Helsedirektoratet

Les mer på sidene til Helsenorge

I psykisk helsevern får du tilbud om en forløpskoordinator som skal sikre at du får et sammenhengende forløp uten unødig ventetid. Forløpskoordinator er en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende. Forløpskoordinator skal være tilgjengelig på telefon, og kan svare på spørsmål og informere om hva som skal skje underveis i forløpet.

Telefonnummer til forløpskoordinatorer ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen:
22 49 84 37 / 22 02 99 08


Sist oppdatert 06.10.2023