Brukerundersøkelse på SMS

Gi oss tilbakemelding

Dine erfaringer som pasient ved Diakonhjemmet sykehus er viktig både for oss som jobber her, og for pasienter som kommer etter deg. Vi trenger dine innspill for å bli bedre!

En kvinne som snakker i telefonen

3. juli i år startet sykehuset pilot for digital tilbakemelding – systematisk innhenting av pasienterfaringer i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. 1. januar 2024 vil også pasienter i Klinikk for medisin og Klinikk for anestesi og kirurgi få tilsendt brukerundersøkelsen.

Om brukerundersøkelsen

Hensikten med brukerundersøkelsen er å sørge for at så mange som mulig av våre pasienter har muligheten til å medvirke i sykehusets forbedringsarbeid. Dette er et ledd i sykehusets strategi, visjon, og svarer til verdiene våre. Det er også krav til å bruke pasientens erfaringer til forbedring av virksomheten i forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Det er nyttig for sykehuset å få et riktig bilde av hva som fungerer bra og mindre for deg som pasient.

Les sykehusets strategi 2021-2026

Se forskriften (lovdata.no)

Du mottar brukerundersøkelsen som en lenke i en SMS to dager etter du har vært innlagt/hatt poliklinisk time/dagbehandling på sykehuset. Undersøkelsen består av 13 spørsmål som tar cirka to minutter å fylle ut. Det er også mulig å skrive en kommentar i et fritekstfelt til slutt. Brukerundersøkelsen sendes ut til deg på nytt kun dersom det har gått 30 dager eller mer siden siste innleggelse/behandling ved sykehuset. 

SMS med påminnelse om timeavtaler og brukerundersøkelsen sendes kun til de som har mobiltelefonnummer registrert i sykehusets journalsystem. Det er frivillig å være registrert. Det er også helt frivillig å svare på brukerundersøkelsen.

Hvis du ikke ønsker å motta SMS fra Diakonhjemmet sykehus i framtiden, kan du henvende deg til poliklinikken du har vært på og be dem om å slå av SMS-utsending i DIPS (journalsystemet). Mer at du da ikke får SMS-påminnelse om time, mulighet til å registrere deg på mobil ved oppmøte eller betale med VIPPS. Dette gjelder polikliniske timer.

Hvordan bruker vi svarene?

Resultatene fra brukerundersøkelsen tilgjengeliggjøres i sykehusets interne ledelsessystem og benyttes i klinikkenes og avdelingenes kontinuerlige forbedringsarbeid. Medarbeidere i direktørens stab gjennomgår i tillegg alle svarene med tanke på forbedring og læring utover den enkelte avdeling.

Anonyme svar

Når du svarer på spørsmålene er du anonym. IP-adressen din (adresse som tildeles en enhet, for eksempel en mobiltelefon eller PC) blir ikke lagret eller synlig for oss når du svarer på brukerundersøkelsen. Du kan heller ikke identifiseres av ledere eller ansatte du har vært i kontakt med. Ledere får tilbakemeldingene fra pasienter som har vært i deres avdeling samlet en gang per måned. Dersom det skulle komme inn kommentarer med personsensitive data (navn og fødselsnummer), blir disse anonymisert.

Sensitiv informasjon, personopplysninger og kontakt

Vi ber deg om ikke å skrive navn, fødselsnummer, telefonnummer eller e-postadresse i kommentarfeltet. Spørsmål som stilles sykehuset i kommentarfeltet blir ikke besvart. Hvis du har spørsmål om behandling, kontakt avdelingen du har vært hos. Hvis du ønsker å sende en tilbakemelding til Diakonhjemmet sykehus du vil ha svar på, kan du sende det elektronisk via helsenorge.no (krever innlogging med BankID):

Tilbakemeldingsskjema på helsenorge.no

Du kan også sende oss et brev. Bruk adressen: 

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Les mer om retten til klage og erstatning under "Klage- og varselordninger for helse- og omsorgstjenesten"

Sist oppdatert 03.01.2024