Undersøkelse

Ultralyd av lever med kontrast

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger. Lydhodet på ultralydapparatet sender lydbølger inn i kroppen og registrerer bølgene som kommer i retur. Lydbølgene blir analysert og blir omdannet til et bilde.

Om undersøkelsen

Vi utfører undersøkelsen for å kunne stille en sikker diagnose ved forandringer i lever, eller ved kontroll av pasienter som har hatt kreft i tykk- og/eller endetarmen. Kontrastmiddel blir gitt i en blodåre (intravenøst) under undersøkelsen. Ultralyd slik den blir brukt er ikke skadelig for kroppen.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser. I noen tilfeller kan annet helsepersonell henvise deg, for eksempel til billedundersøkelser (MR, CT eller røntgen). Når vi har mottatt henvisningen, vil du få svar på om du har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Les mer på helsenorge.no 

Før

Forberedelse hjemme

Du må faste de siste fire timene før undersøkelsen. Det betyr at du ikke skal spise eller drikke. Du kan heller ikke suge på pastiller, tygge tyggegummi eller røyke før etter undersøkelsen.

Mer nøyaktig informasjon om forberedelse til undersøkelsen blir gitt ved innkalling eller i avdelingen når timen blir avtalt.

På sykehuset

Rett før selve undersøkelsen går i gang, får du innlagt et tynt plastrør i en blodåre på armen (venekanyle). Du vil også bli spurt om du har hatt eventuelle reaksjoner på kontrastmiddel tidligere. 

Under

Under undersøkelsen ligger du på en benk. Du må ta av klær som dekker det området vi skal undersøke. Det blir brukt gele på huden ved undersøkelsen som øker kvaliteten på bildene. Du får kontrastmiddelet gjennom venekanylen i armen din. Røntgenlegen flytter deretter lydhodet over det aktuelle området, mens vi tar en serie med flere bilder. Undersøkelsen varer som regel fra 15 til 30 minutt.

Etter

Etterpå blir du bedt om å sitte på venterommet i 30 minutter. Dette for å følge med og observere deg for eventuelle reaksjoner på kontrastmiddelet i etterkant av undersøkelsen.

Resultatet av undersøkelsen

Når ultralydundersøkelsen er ferdig kan du reise hjem. Bildene blir gransket av en radiolog (røntgenlege) og svaret blir sendt til legen som henviste deg.


 


 

Kontakt

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon Radiologisk avdeling

Kontakt Radiologisk avdeling

Oppmøtested

Hovedinngangen Diakonveien 12.

Avdelingen ligger innenfor sykehusets hovedresepsjon, og har ventesone C12. Registrer deg når du kommer via mobil, eller automat ved hovedinngangen. Henvend deg eventuelt til hovedresepsjonen.

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Transport

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic