Undersøkelse

Thyreoideascintigrafi - nukleærmedisinsk undersøkelse av skjoldbruskkjertelen

En liten mengde radioaktivt stoff tilføres kroppen, slik at det tas opp i skjoldbruskkjertelen. Opptaket av stoffet gir oss informasjon om hvordan skjoldbruskkjertelen din fungerer. Vi kan ta bilder av dette med et gammakamera eventuelt med supplerende SPECT/CT. Undersøkelsen kan også si noe om hvilken nytte du vil ha av behandling med radioaktivt jod ved ulike tilstander med høyt stoffskifte.

Før

Det er svært viktig å lese innkallingsbrevet grundig, her får du informasjon som er viktig for undersøkelsen.

Om du ikke kan møte til timen, ber vi deg gi beskjed så fort som mulig.

Hvis du er gravid, kan være gravid, eller ammer, skal du ta kontakt med nukleærmedisinsk avdeling så raskt som mulig etter at du har mottatt innkallingen. I de aller fleste tilfeller skal da denne undersøkelsen ikke gjennomføres.

Viktige forberedelser

  • Hvis du bruker medisiner for å regulere stoffskiftet må du slutte med disse en tid før undersøkelsen. Følg beskjed fra henvisende lege.
  • Om du har vært til en undersøkelse der du har fått jodholdig kontrast siste 8 uker, må du ta kontakt med oss. Det kan da være nødvendig å gi deg en ny time
  • Ikke ta med gravide eller små barn som følge til undersøkelsen
  • Ikke ha på deg smykker når du kommer til undersøkelse

Under

Du får en kanyle i armen der vi setter det radioaktive stoffet. Du skal vente omtrent 15 minutter før vi kan ta bilder av deg. Bildetakningen tar 10-20 minutter, og du må kunne ligge stille denne tiden.

Dersom du senere skal ha behandling med radioaktivt jod, får du snakke med en lege for å få informasjon om dette før du drar hjem.

Etter

Du kan reise hjem når undersøkelsen er ferdig.

Bildene skal etterbehandles og granskes av leger ved nukleærmedisin. Svar på undersøkelsen kommer til legen som har henvist deg.