Undersøkelse

Synacthentest

Ved synacthentest får du et syntetisk fremstilt hypofysehormon (ACTH) direkte i blodet for å bedømme binyrebarkens evne til å skille ut kortisol. Testen skiller ikke mellom svikt i binyrebarken (primær svikt) og hypofysen (sekundær svikt).

Vi gjør testen for å bedømme kroppens evne til å lage kortisol. Ved mangel på kortisol må du ha erstatningsbehandling. Vi tar testen om vi mistenker:

  • Primær binyresvikt som skyldes sykdom i binyrene som Addisons sykdom.
  • Sekundær binyresvikt som følge av langvarig bruk av kortisonpreparater eller sykdom i hypofysen