Diagnose

Sykelig overvekt hos personer over 18 år

Hvis du har sykelig overvekt og ønsker livsstilsendring og varig vekttap, skal du i første omgang starte med livsstilsendringer i samråd med fastlege eller behandler. Vurderer dere at det ikke har ført til bedre helse og vektnedgang kan du henvises til utredning ved poliklinikk for sykelig overvekt.
Sykelig overvekt er en kronisk sykdom og defineres som BMI lik eller over 40, eller BMI over 35 med vektrelaterte følgesykdommer (for eksempel høyt blodtrykk, diabetes type 2, pustestopp om natten/ søvnapné).

Målet for behandlingen er bedre helse og varig vektnedgang på 10-15%. Det er ikke mål om å oppnå normal vekt eller normal BMI.

Før

To uker før første time skal du ta blodprøver ved prøvemottaket.

Til timen på poliklinikken

Ta med deg utfylte skjemaer du har fått tilsendt i forkant. 

Når du møter opp til timen tar vi følgende mål: høyde, vekt, midje, hofte og hals.

På bakgrunn av henvisning og blodprøvesvar blir det gjort en utredning av lege og spesialsykepleier. Hensikten er at utredningen skal komme frem til konkrete tiltak tilpasset deg og din situasjon. Poliklinikkens tverrfaglige team vil også kunne komme med forslag til videre utredning og behandling.


Samvalg

Det finnes flere mulige behandlinger. Hvilken som er best for deg kan du og helsepersonell komme frem til sammen. Dette kalles samvalg. Å være med og bestemme er en rettighet du har. 

​Samvalg innebærer at du får informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Så kan du sammen med helsepersonell veie disse opp mot hverandre, ut fra hva som er viktig for deg.
 
Her er tre spørsmål du kan stille din behandler:
  • Hvilke alternativer har jeg?
  • Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
  • Hvor sannsynlig er det at disse fordelene og ulempene vil gjelde for meg?​

Under

Første konsultasjon på poliklinikken er hos lege. Her kartlegger legen din helsesituasjon, vekthistorie og vektrelaterte følgesykdommer med tanke på mulige årsaker og komplikasjoner til sykelig overvekt. Du får også resultatet av blodprøvene du tok to uker før.

Neste konsultasjon er til spesialsykepleier for mestringssamtale, avklare personlig mål og motivasjon for behandling.

Utredningen skal resultere i konkrete tiltak tilpasset deg (samvalg). Dette kan være:

  • Videre oppfølging ved poliklinikk sykelig overvekt (mestringssamtale, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, behov for utredning av psykiatrisk sykdom).
  • Medikamentell behandling av fedme. 
  • Henvisning til rehabiliteringsopphold (dag eller døgn) for behandling av sykelig overvekt. 
  • Henvisning til fedmekirurgi.

Hver konsultasjon ved poliklinikken varer i cirka 1 time. Uansett behandling videre vil du fremover følges opp av fastlegen din.

Etter

Varig livsstilsendring er grunnlaget i all behandling for sykelig overvekt. Behandlingen innebærer at du finner frem til hvilken endring i din livsstil du velger å gjøre for å få en bedre helse og en helsefremmende vektnedgang, samt hva som eventuelt hindrer deg i å jobbe med å endre vaner og atferd.

Det er viktig at du har kontakt og støtte av fastlege før, under og etter behandlingen i spesialisthelsetjenesten.

Under finner du lenker til mer informasjon om livsstilsendring, kosthold og trening som kan være en støtte i din livstilsendring.