Diagnose

Svangerskap og hjertesykdom

Er du hjertesyk eller hjerteoperert, og ønsker å bli gravid, er det lurt å planlegge i forkant, og bli undersøkt av en hjertespesialist.
En graviditet fungerer som en slags stresstest på kroppen, og spesielt på hjertet. Blodvolumet øker og hjertet må jobbe hardere, blodprosenten faller og blodet får en økt levringstendens. Dette er normale svangerskapsforandringer.

Et friskt hjerte tilpasser seg dette uten problemer, men har du en hjertesykdom, kan en graviditet bli en stor belastning. For enkelte kan det føre til forverring og utvikling av mer alvorlig hjertesykdom, og dette krever tett oppfølging. 

Under de rette betingelsene og med god behandling kan de aller fleste kvinner være gravide og føde trygt.

Henvisning og vurdering

Det finnes spesialister som kan gjøre en vurdering på de fleste regionssykehus. Mange blir også henvist direkte til den nasjonale behandlingstjenesten for hjertesyke gravide på OUS, Rikshospitalet.

Utredning

Risikovurdering

På bakgrunn av undersøkelser og ultralyd av hjertet, vurderes risiko for mor og barn, og optimalt tidspunkt for et svangerskap. Det er også viktig å avklare om det er nødvendig med medikamentbytte eller behov for behandling av hjertesykdommen før et eventuelt svangerskap.

Ved lav risiko, kan du som oftest føde på lokalsykehus med oppfølging av hjertespesialist. Ved moderat risiko trenger du tettere oppfølging av team med spesialister og fødeleger med erfaring innen feltet. Dersom slik kompetanse finnes på ditt nærmeste sykehus, kan du bli fulgt opp og føde der. Dersom nødvendig kompetanse ikke finnes, bør du henvises til den nasjonale behandlingstjenesten ved Rikshospitalet.

En sjelden gang vil de med alvorlig hjertesykdom frarådes å bli gravide. Da vil du få råd om prevensjon.

Arvelig hjertesykdom

Hos de med kjent arvelig hjertesykdom, kan det være opp til 50 % risiko ved hvert svangerskap, for at barnet arver den samme sykdommen. Når det er viktig å vite om barnet har arvet tilstanden helt fra fødsel, anbefaler vi at det nyfødte barn gentestes ved bruk av navlestrengsblod.Hos enkelte pasienter med alvorlig arvelig hjertesykdom der det er stor fare for at barnet arver tilstanden, kan prøverørsbefruktning (IVF) med preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD) være en behandlingsmulighet. Det innebærer at det befruktede egget gentestes før det settes inn i livmoren. En forutsetning for denne type behandling, er at en av foreldrene er bærere av en kjent mutasjon (genfeil), og at den som skal bære barnet/paret er egnet for prøverørsbefruktning.

Bruk av IVF med PGD og fosterdiagnostikk er regulert i bioteknologiloven, og er frivillig. Hvis du får tilbud om fosterdiagnostikk, skal du også få grundig informasjon og veiledning om undersøkelsene og hvilke svar de kan gi.

Medisinbruk

Har du en hjertesykdom og ønsker å bli gravid, er det viktig å planlegge. Legen din vil vurdere hvilken risiko et svangerskap vil utgjøre for deg og barnet ditt. Gå gjennom hvilke medisiner du bruker og bytt eventuelt til alternativer som passer for deg i forbindelse med graviditeten. Det er viktig å ikke slutte med medisiner uten å ha avklart med legen din. Bruk av legemidler kan være helt nødvendig for helsen til både deg og det ufødte barnet.


Fordeler med medisinsk behandling må veies opp mot eventuell risiko for barnet. Husk at anbefalinger du får fra din behandlende lege kan avvike fra den informasjonen du finner på pakningsvedlegget til din medisin.

Noen medisiner kan påvirke fosterveksten hos fosteret. Står du på slike medikamenter, lages en oppfølgingsplan hvor man ved hjelp av ultralyd følger med og ser at barnet i magen vokser som det skal.

Folsyre

Tilskudd av folsyre i første del av svangerskapet kan beskytte mot misdannelser hos barnet. Forekomsten av leppe/ganespalte og skader på ryggmargen reduseres med cirka 50 prosent.

Jern

Gravide med lite jern, bør få jerntilskudd.

Trygg mammamedisin

Trygg mammamedisin er en gratis, offentlig tjeneste der leger og farmasøyter svarer på spørsmål om bruk av alle typer medisiner ved graviditet og amming.Du kan ringe dem på 22 92 11 00 eller sende inn spørsmålet ditt via nettsiden tryggmammamedisin.no

Behandling


Oppfølging ved den nasjonale behandlingstjenesten

Den nasjonale behandlingstjenesten på OUS er tverrfaglig og består av et team med kardiologer, fødselsleger, anestesileger, kardiologiske sykepleiere og jordmødre. Der det er behov, kan også andre kobles inn. 

Oppfølging og antall konsultasjoner gjennom en graviditet avhenger av hjertefeilens alvorlighetsgrad og hvilke medisiner du bruker. Noen gravide følges tett, andre er innom et par ganger for vurdering med tanke på videre oppfølging og planlegging av fødsel.  Bor du langt unna, samarbeider vi med sykehuset, fastlege og jordmor der du bor.

På sykehuset gjør vi en grundig undersøkelse av hjertet, med samtale og gjennomgang av medikamenter. For å kontrollere at hjertet tåler de hemodynamiske forandringene i en graviditet, gjør vi en ultralydundersøkelse av hjertet. Noen ganger er det nødvendig med en MR undersøkelse av hjertet. Dette kan trygt gjøres selv om du er gravid. 

Hjertesyke gravide har større risiko for lav fostervekst, for tidlig fødsel og enkelte andre svangerskapskomplikasjoner. Derfor tar vi ultralyd av fosteret flere ganger i løpet av graviditeten. Er det mistanke om at barnet ikke vokser tilstrekkelig under graviditeten, følges dette tett med tanke på vekst.. 

Jordmor gir råd og veiledning om graviditet, fødsel, amming og barseltid. De med hjertesykdom kan oftere oppleve bekymring og stress, og har ofte spørsmål knyttet til egen og barnets helse.

Fødsel

De fleste gravide har mange spørsmål og tanker rundt fødsel.  Det tverrfaglige teamet vil gi råd om oppfølging og fødsel.

Det er svært sjelden at de med hjertesykdom ikke anbefales vaginal fødsel. Plan for fødselen blir diskutert med deg og partneren din. Da snakker vi om hvordan selve fødselsprosessen vil påvirke kroppen og hjertet ditt, hva du opplever som dine ressurser, og hvilke bekymringer du har knyttet til fødselsprosessen.

Ved fødselstart kontakter du fødeavdelingen og melder din ankomst. Har du lang reisevei, anbefaler vi at du sjekker inn på pasienthotellet 7-10 dager før termin. Vi hjelper dere med det praktiske i tilknytning til booking. 

Personalet på fødeavdelingen er godt trent med å følge gravide med hjertesykdom gjennom fødsel. Når fødselen er godt i gang får du tilbud om smertelindring. Noen velger å gjennomføre fødselen uten smertelindring. Mange har glede av epidural under fødselen. De gangene epidural ikke er anbefalt, og kan du få tilbud om annen smertelindring.

Det er ikke uvanlig at hjerterytme din overvåkes kontinuerlig under fødselen. Vi kommer også til å overvåke barnet ditt, enten uten på magen, eller med en elektrode direkte på barnet. 

Når du har født legges barnet til brystet ditt, og du får hjelp til amming. De første timene blir du observert du i fødeavdelingen med tanke på blødning og hjelp til stell og mat.

Ved alvorlig hjertesykdom blir du flyttet til intensivavdelingen for observasjon de første døgnene. Endringene i kroppen etter 9 måneders graviditet, kan ved noen typer hjertefeil være krevende, og man trenger en mer grundig overvåkning. Partner og barn får et rom på barselavdelingen, og får den hjelpen de trenger. Avhengig av din allmenntilstand, vil vi bidra til tilknytningsprosessen mellom deg og barnet ditt. Du vil få barnet ditt på besøk og vi vil legge til rette så du kan komme i gang med ammingen. 
Oppholdet i barselavdelingen kan variere fra 1-2 døgn inntil en uke. 

Oppfølging

Amming

Alle mødre oppfordres til å amme. Står du på faste medisiner, hjelper vi deg med å finne medikamenter du kan bruke mens du ammer. Kun i sjeldne tilfeller fraråder vi amming på grunn av livsviktige medisiner eller på grunn av din tilstand.

Etter svangerskapet

Det er viktig med oppfølging også etter fødselen. Det er viktig å planlegge alle svangerskap ved hjertesykdom. Derfor er det fint å diskutere prevensjon etter fødselen. Vi er gjerne behjelpelige med råd og veiledning. 

Det er viktig å se at kropp og hjerte henter seg inn etter svangerskapet. Det er vanlig å gjøre en sjekk i etterkant. Det kan ofte gjøres hos egen kardiolog, men noen vil også få tilbud om oppfølging etter fødselen av behandlingstjenesten. 

For de hjertesykdom kan det ta lang tid å komme seg etter et svangerskap. Livet som småbarnsforeldre i kombinasjon med sykdom kan by på utfordringer. Det er vanskelig å få til pauser og hvile. Del på oppgavene, lag en arbeidsplan og ha en realistisk innstilling til hva du har krefter til. Ta imot hjelp fra gode venner og familie.