Undersøkelse

Spirometri med diffusjonskapasitet

Diffusjonskapasitet (DLCO) er en undersøkelse som måler evnen til å transportere oksygen fra lungeblærene til hemoglobinet i de røde blodlegemene.

Om undersøkelsen

Du puster inn en ufarlig testgass under undersøkelsen. Gasskonsentrasjonen måles både i luften som går inn i lungene og luften som pustest ut. Ut fra endringer i gasskonsentrasjonen får vi et mål på hvor lett lungene kan ta opp oksygen fra luften.

Før

For at testen skal kunne gi et så rett svar som mulig er det viktig at du:
 
  • ikke spiser et stort måltid den siste timen før undersøkelsen
  • unngår bruk av tobakk undersøkelsesdagen
  • ikke anstrenger deg siste timen før undersøkelsen

Bruker du inhalasjonsmedisin, tar du disse med til undersøkelsen

Hvis du har en luftveisinfeksjon, nylig gjennomgått en operasjon eller andre medisinske forhold, bør du ta kontakt med lungepoliklinikken på forhånd for å vurdere om undersøkelsen skal utsettes.

Om mulig - unngå å ta luftveisåpnende inhalasjonsmedisin 6 - 48 timer timer før undersøkelsen, avhengig av inhalasjonsmedisin. 
 
Eventuelle inhalasjonssteroider kan brukes som vanlig. Alle andre faste medisiner tas som vanlig.
 
Dersom du føler deg dårlig, kan du ta inhalasjonsmedisinen din.  Da er det viktig at du noterer ned når du tok medisinen. Noen medisiner kan påvirke resultatet av pusteprøven, derfor bør du alltid på forhånd opplyse om hva slags medisiner du bruker.
 
Alt dette vil du få informasjon om fra helsepersonell før undersøkelsen.

 

Under

Sykepleier vil fortelle deg i hvordan du utfører testen. Undersøkelsen består av to deler:

1. Spirometri: 

Høyde og vekt måles før spirometrien blir tatt. Under undersøkelsen skal du sitte på en stol. Du får på en neseklemme og skal deretter puste gjennom et rør, så myke og så fort du klarer. Dette gjør du flere ganger. Sykepleier vil heile tiden forklare hva du skal gjøre. Riktig utført spirometri kan være anstrengende. Undersøkelsen er smertefri. 

2. Diffusjonstest:
Du puster naturlig inn og ut gjennom et munnstykke. Det er viktig at det ikke er lekkasje gjennom nese eller rundt munn. Når du får beskjed, tømmer du lungene dine heit for luft. Deretter skal du puste inn og fylle lungene med så myke luft du klarer, holde pusten i 7 sekunder, før lungene tømmes helt for luft i vanlig pustetempo.


Etter

Etter undersøkelsen vil legen tolke verdier i forhold til forventede verdiar og se dette i sammenheng med sykdomsbilde og andre undersøkelser.