Behandling

Skulderbrudd – behandling med fatle

Skulderbrudd er et brudd øverst i overarmsbeinet. Disse bruddene oppstår gjerne ved fall fra stående stilling og er ikke uvanlig hos eldre. Det er ofte mulig å behandle dette uten operasjon.

Flere faktorer er med på å avgjøre om bruddet kan behandles uten operasjon, det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle av ortoped.

Før

Skulderbrudd er en akutt skade som vanligvis blir behandlet samme dag etter at diagnosen er stilt. Behandlingen starter enten på skadepoliklinikken eller på sykehuset.

Under

En tilpasser en fatle slik at armen holder seg relativt i ro. Dette gir smertelindring. Det er også nødvendig å ta smertestillende i form av tabletter. En skal gå med fatle i maksimalt 2 uker. Det er viktig at en tar armen ut av fatlen daglig for å bevege albuen for å hindre at den stivner.

Det er vanlig å ta en røntgenkontroll av bruddet etter 7-10 dager.

Etter

Etter at fatlen er tatt av er det viktig å starte med øvelser tilpasset skulderbrudd. Se øvelsene beskrevet under.

Etter 6 uker er det vanligvis avsluttende kontroll med nytt røntgenbilde. Da ser en om bruddet er tilhelt og kontrollerer at pasienten er kommet i gang med bevegelse i skulderleddet.

Selv om bruddet nå er tilhelt kan en ikke regne med å være tilbake i full aktivitet før etter omtrent 1 år. Det er også vanlig å ikke oppnå den samme funksjonen som før bruddet.