Behandling

Septisk artritt, fysioterapi

Septisk artritt er en dyp leddinfeksjon forårsaket av at bakterier kommer inn i leddhulen. Infeksjonen kan spre seg til omliggende bløtvev, sener og leddbånd. Tilstanden er vanligst i store ledd som knær, ankler, hofter og albuer.

Tilstanden debuterer ofte med leddsmerter, hevelse, rødhet, stivhet og varme og kanskje feber. Tilstanden behandles med langvarig antibiotikabehandling og drenasje av infisert leddvæske.

I noen tilfeller må man også skylle leddet, samt fjerne deler av den infiserte leddhinnen. I akuttfasen av infeksjonen skal leddet ligge i ro, man har vanligvis sengeleie denne tiden, ca. en uke. Om man har oppnådd tilstrekkelig infeksjonskontroll henviser lege vanligvis til fysioterapi etter denne uken.

Henvisning og vurdering

Det er legen på avdelingen i sykehuset der du legges inn som henviser deg til fysioterapi.

Før

Det kreves ikke forberedelser før du legges inn, men det kan være behov for ekstra smertestillende medisin før fysioterapi når du følges opp under innleggelse.

Under

Mål for fysioterapi

 • Selvstendig i forflytning og gange
 • Vedlikeholde og fremme bevegelighet, muskellengde og muskelkontroll 
 • Smertelindring gjennom bevegelse av ledd og gode hvilestillinger
 • Hjelp til videre oppfølging etter utskrivelse

Etter den første uken med ro og sengeleie, begynner man forsiktig med øvelser for å fremme bevegelse og muskelkontroll i leddet. Du får vanligvis komme opp og gå med ganghjelpemiddel uten å belaste benet, men øvelser for bevegelse prioriteres før gangtrening.

Ved infeksjonskontroll og fremgang i form av smertelette, mindre hevelse, varme og rødhet får man gradvis øke aktivitetsnivå og belastning av benet ved gange.

Dersom leddet blir hovent, rødt eller vondt, eller det øker på med siving fra såret må du ta det litt roligere, men fremdeles gjøre noen øvelser med fysioterapeut. Øvelser du gjør selv og gangtrening bør da begrenses. Det er ingen begrensinger for bevegelse av øvrige ledd.

I tillegg til øvelser, trening på generell funksjon og gange med ganghjelpemidler, motiverer fysioterapeuten til aktivitet i det daglige, da lang sykehusinnleggelse kan føre til passivitet. Du kan også få også tilpasset treningsprogram med øvelser du kan gjøre på egen hånd.

Leddet skal ikke tøyes med ekstern kraft.

I sengen bør hofte- og kneledd ligge mest mulig strukket ut. For variasjon kan du ligge korte perioder med bøy i hofte- og kneledd. Puter gir god støtte.


Behandlingstiltak

 • Smertestillende før behandling. 
 • Øvelser for å fremme sirkulasjon.
 • Passiv og ledet aktiv bevegelse av skadet ledd. I noen tilfeller bruk av en skinne som beveger leddet for deg, kalt Kinetec. 
 • Knipeøvelser for muskulatur i nærheten av det infiserte leddet. 
 • I begynnelsen beveger du benet mens du ligger på sengen, etter hvert kan du  bevege mot tyngdekraften når du sitter på sengekant eller i en stol.  
 • Gangtrening med hjelpemiddel, ofte prekestol i starten, da dette gir god avlasting. 
 • Vedlikehold av muskelstyrke for resten av kroppen med strikk, vektmansjetter eller manualer.
 • Øvelser i slynge. 
 • Trappetrening.

Restriksjoner

Pågående infeksjon kan føre til at bløtvev blir svekket og at beinvevet blir svakere, leddbånd og sener kan bli skjørere, derfor skal man ikke presse på leddet og presse frem bevegelse.

Lege bestemmer hvilke forsiktighetsregler som gjelder hver enkelt person ut fra hvor god infeksjonskontrollen er.

Generelle forsiktighetsregler

Leddet skal som regel holdes i ro første uken, du har som regel sengeleie denne uken. Fra uke 2 får man vanligvis begynne med enkle øvelser for å fremme bevegelse i leddet, samt komme opp med ganghjelpemiddel. Benet skal da ikke belastes. Ved fremgang får man vanligvis øke belastningen ved gange gradvis til smertegrensen. Ved utreise kan man normalt fullbelaste benet.

Etter

Du skrives ut når infeksjonen er under kontroll og det kan skiftes til antibiotika i tablettform.

Du skal fortsette med øvelser for å fremme bevegelse og muskelstyrke rundt leddet, men avvente stor treningsbelastning så lenge du går på antibiotikatabletter. Dersom infekssjonsparametre holder seg lave også etter avssluttet antibiotikakur, kan du gradvis øke treniningsbelastningen.

Fysioterapeuten skriver en rapport som du kan få med deg, denne skisserer videre forløp og viktigheten av å følge begrensninger for bevegelse og belastning. Det er stor variasjon i behov for videre oppfølging.

Ved behov ordnes det med hjelpmidler midlertidig fra kommunens kortidslager, ved varig behov sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen. Ved utskrivelse til institusjon, er institusjonen ansvarlig for hjelpemidler.

Det er ingen rutine for fysioterapioppfølging ved poliklinikk ved Haukeland etter septisk artritt.

Vær oppmerksom

Man kan oppleve økt smerte, hevelse og rødhet etter å ha vært i aktivitet, dette skal gå tilbake ved hvile. Dersom dette vedvarer må det meldes fra om til lege da det kan bety at infeksjonen blusser opp igjen eller at belastningen har vært for stor.