Diagnose

Sepsis

Sepsis (tidligere kalt blodforgiftning) er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Tilstanden kan være livstruende, hvis den ikke blir oppdaget og behandlet i tide. Behandling av sepsis er primært antibiotika og væske.

Utredning

Diagnosen blir stilt av en lege på bakgrunn av symptomene du har, ulike undersøkelser og blodprøver. Om legen mistenker sepsis skal du bringes til nærmeste sykehus.

Mange undersøkelser kan være aktuelle på sykehus, blant annet blodgassanalyse, blodprøver, EKG, bakterieprøver, virusprøver, urinprøve, avføringsprøve, røntgenbilde, CT-bilder. Dette gjøres i tillegg til en klinisk undersøkelse der legen undersøker deg. Legen tar også opp din sykehistorie for å kartlegge symptomene og mulige årsaker til at du har sepsis.

Hvilke prøver som blir tatt avhenger av sykdomsbildet ditt.

Behandling

På sykehuset blir du behandlet med antibiotika, væske og oksygen ved behov. De sykeste med organsvikt må vi behandle på intensivavdelingen.
Ofte er behandling nødvendig i 10 – 14 dager.

Oppfølging

Oppfølging etter sepsis er veldig individuelt.

Pasienter som blir friske etter at de er behandlet for sepsis, kan returnere til dagliglivet uten varige mén. Sepsis kan imidlertid føre til alvorlige og livstruende komplikasjoner som for eksempel sviktende hjerte- eller lungefunksjon, blodlevringsforstyrrelser, nyresvikt eller leversvikt. Eldre og pasienter med kronisk sykdom eller medisinbruk som svekker immunsystemet, har større risiko for livstruende komplikasjoner. Tidlig diagnose og behandling bedrer leveutsiktene.

Vær oppmerksom

Ubehandlet sepsis vil i de fleste tilfeller medføre død. Det er viktig du legges inn på sykehus så raskt som mulig hvis du har tegn på alvorlig infeksjon.