Undersøkelse

Poliklinisk undersøkelse ved gjentatte fall

Årsakene til at eldre faller er mange og ofte sammensatte. For å si noe om hvilke mekanismer som ligger bak hos den enkelte er en nøyaktig sykehistorie og bred undersøkelse viktig.

Før

Du skal ta dine medisiner som vanlig. Det er viktig at du tar med deg en oppdatert og fullstendig oversikt over hvilke medisiner du bruker, eventuelt kan du ta med deg medikamentpakningene.

Under

Du undersøkes av både sykepleier, lege og fysioterapeut og vi har samlet undersøkelsen på en dag slik at du slipper å komme flere ganger. 

Først foretas en grundig samtale, der vi også vurderer funksjon i dagliglivets aktiviteter og behov for hjelpemidler. Vi gjør en grundig legeundersøkelse med gjennomgang av medikamenter. Fysioterapeut tester balanse, gangfunksjon og styrke.

Undersøkelsen medfører ikke smerter. Vi tar en vanlig blodprøve av deg.

Etter

Før du reiser hjem oppsummerer vi funnene og eventuelle tiltak for deg. Dersom videre undersøkelser er nødvendig får du informasjon om det. Din fastlege får tilsendt notat fra undersøkelsen i løpet av en uke.