Pasientinformasjon

Pakkeforløp for kreft

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid.

I løpet av 2015 er nasjonale standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, innført for i alt 28 kreftformer.

Pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende. Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning.

På Diakonhjemmet sykehus er det fra 1. januar og suksessivt frem til 1. september 2015 implementert pakkeforløp for ulike kreftformer. 

Generell informasjon om alle pakkeforløpene for kreft (Helsedirektoratet)

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasienten vil få oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og spørsmål om sitt forløp.

Kreftkoordinator for kreft med primært kirurgisk behandling (tykk- og endetarmskreft, føflekkreft, galleveiskreft, skjoldbruskjertelkreft), samt metastaser ukjent utgangspunkt og øvrige pakkeforløp​:
Hege Johansen, tlf.: 22 45 46 40
Makarena Bustos Celis, tlf.: 22 45 46 40

Operasjonskoordinator pakkeforløp:
Kari Janne Hernes, tlf. 22 45 48 31

Kreftkoordinator for kreft med primært medisinsk behandling, herunder hematologisk kreft og lungekreft, samt diagnostiske pakkeforløp, metastaser med ukjent fokus og øvrige pakkeforløp: 
Marit Enoksen, tlf.: 22 45 49 62
Sist oppdatert 02.10.2023