Behandling

Pacemakerkontroll

Informasjon til deg som skal til pacemakerkontroll.

Før

Ta med liste over medisin du bruker.

Ellers er det ingen spesielle forberedelser.

Under

Vanlige pacemakerkontroller blir utført av spesialopplært sykepleier eller lege. Spesielle pacemakere og særskilte problemstillinger kontrolleres av lege.

Ved undersøkelsen vil du få en samtale om eventuelle pacemakerrelaterte problem.

Det blir gjort en teknisk kontroll av pacemaker, avlesning av lagrede data og kontroll på at programmeringen er optimal.

Etter

Du blir satt på venteliste for ny time til pacemakerkontroll. Vanligvis blir det årlige kontroller.

Resultatet av kontrollen vil bli sendt til fastlegen din.